De minachting van sommige mensen is de grootste lof die zij ons kunnen toezwaaien


de-minachting-van-sommige-mensen-is-de-grootste-lof-die-zij-ons-kunnen-toezwaaien
jean de boissondeminachtingvansommigemensenisdegrootstelofdiezijonskunnentoezwaaiende minachtingminachting vanvan sommigesommige mensenmensen isis dede grootstegrootste loflof diedie zijzij onsons kunnenkunnen toezwaaiende minachting vanminachting van sommigevan sommige mensensommige mensen ismensen is deis de grootstede grootste lofgrootste lof dielof die zijdie zij onszij ons kunnenons kunnen toezwaaiende minachting van sommigeminachting van sommige mensenvan sommige mensen issommige mensen is demensen is de grootsteis de grootste lofde grootste lof diegrootste lof die zijlof die zij onsdie zij ons kunnenzij ons kunnen toezwaaiende minachting van sommige mensenminachting van sommige mensen isvan sommige mensen is desommige mensen is de grootstemensen is de grootste lofis de grootste lof diede grootste lof die zijgrootste lof die zij onslof die zij ons kunnendie zij ons kunnen toezwaaien

Ik verkies nog altijd het getuigenis van mijn geweten boven alle lof die anderen mij mogen toezwaaien -Marcus Tullius Cicero
ik-verkies-nog-altijd-het-getuigenis-van-mijn-geweten-boven-alle-lof-die-anderen-mij-mogen-toezwaaien
Die lof verblijdt, die komt van mensen, die zelf veel lof hebben geoogst -Marcus Tullius Cicero
die-lof-verblijdt-die-komt-van-mensen-die-zelf-veel-lof-hebben-geoogst
Zij, die lof verdienen, kunnen het best een verwijt verdragen -Alexander Pope
zij-die-lof-verdienen-kunnen-het-best-een-verwijt-verdragen
Als zij, die ons navolgden, ons niet meer kunnen bereiken, zweren zij dat wij ons vergist hebben -Marie von Ebner-Eschenbach
als-zij-die-ons-navolgden-ons-niet-meer-kunnen-bereiken-zweren-zij-dat-wij-ons-vergist-hebben
De grootste verdienste van sommige mensen is hun vrouw -Achille Poincelot
de-grootste-verdienste-van-sommige-mensen-is-hun-vrouw
Veel genoegen en ongenoegen komt voort uit de vermoedens, die men koestert over de gedachten van anderen; wij allen genieten lof die wij niet horen, en lijden onder minachting die wij niet zien -Samuel Johnson
veel-genoegen-ongenoegen-komt-voort-uit-de-vermoedens-die-men-koestert-over-de-gedachten-van-anderen-wij-allen-genieten-lof-die-wij-niet-horen