De minachting voor onze soort is de prijs die wij vaak moeten betalen voor onze kennis ervan


de-minachting-voor-onze-soort-is-de-prijs-die-wij-vaak-moeten-betalen-voor-onze-kennis-ervan
charles caleb coltondeminachtingvooronzesoortisdeprijsdiewijvaakmoetenbetalenkenniservande minachtingminachting vooronze soortsoort isis dede prijsprijs diedie wijwij vaakvaak moetenmoeten betalenbetalen vooronze kenniskennis ervande minachting voorminachting voor onzevoor onze soortonze soort issoort is deis de prijsde prijs dieprijs die wijdie wij vaakwij vaak moetenvaak moeten betalenmoeten betalen voorbetalen voor onzevoor onze kennisonze kennis ervande minachting voor onzeminachting voor onze soortvoor onze soort isonze soort is desoort is de prijsis de prijs diede prijs die wijprijs die wij vaakdie wij vaak moetenwij vaak moeten betalenvaak moeten betalen voormoeten betalen voor onzebetalen voor onze kennisvoor onze kennis ervande minachting voor onze soortminachting voor onze soort isvoor onze soort is deonze soort is de prijssoort is de prijs dieis de prijs die wijde prijs die wij vaakprijs die wij vaak moetendie wij vaak moeten betalenwij vaak moeten betalen voorvaak moeten betalen voor onzemoeten betalen voor onze kennisbetalen voor onze kennis ervan

Voor elke extatisch moment.  Moeten we betalen met een huiveringwekkende angst.  In onze hartstochtelijke en sidderende verhouding. Met de extase -Emily Dickinson
voor-elke-extatisch-moment-moeten-we-betalen-met-een-huiveringwekkende-angst-in-onze-hartstochtelijke-sidderende-verhouding-met-de-extase
Minachting voor anderen is voedsel voor onze eigenwaan -Lord Arthur Balfour
minachting-voor-anderen-is-voedsel-voor-onze-eigenwaan
In onze ouderdom zijn wij toegankelijker voor vleierij dan in onze jeugd -Marie von Ebner-Eschenbach
in-onze-ouderdom-zijn-wij-toegankelijker-voor-vleierij-dan-in-onze-jeugd