De natuur heeft ons niet gegeven, enige grens te kennen


de-natuur-heeft-ons-niet-gegeven-enige-grens-te-kennen
marcus tullius cicerodenatuurheeftonsnietgegevenenigegrenstekennende natuurnatuur heeftheeft onsons nietniet gegevenenige grensgrens tete kennende natuur heeftnatuur heeft onsheeft ons nietons niet gegevenenige grens tegrens te kennende natuur heeft onsnatuur heeft ons nietheeft ons niet gegevenenige grens te kennende natuur heeft ons nietnatuur heeft ons niet gegeven

De natuur heeft ons twee oren gegeven en slechts één tong opdat we meer zouden luisteren dan praten -Zeno van Elea
de-natuur-heeft-ons-twee-oren-gegeven-slechts-één-tong-opdat-we-meer-zouden-luisteren-dan-praten
De natuur heeft ons slechts een korte baan voor het leven gegeven, maar een oneindige voor de roem -Marcus Tullius Cicero
de-natuur-heeft-ons-slechts-een-korte-baan-voor-het-leven-gegeven-maar-een-oneindige-voor-de-roem
De mensen hebben ons kwellende wetten gegeven; wat de natuur toelaat, verbiedt het afgunstige recht -Ovidius
de-mensen-hebben-ons-kwellende-wetten-gegeven-wat-de-natuur-toelaat-verbiedt-het-afgunstige-recht
Met weinig leeft men beter, de natuur heeft aan alle mensen gegeven, gelukkig te zijn, als men hetgeen men heeft maar goed weet te gebruiken -Claudius Claudianus
met-weinig-leeft-men-beter-de-natuur-heeft-aan-alle-mensen-gegeven-gelukkig-te-zijn-als-men-hetgeen-men-heeft-maar-goed-weet-te-gebruiken