De nood maakt zelfs lafaards dapper


de-nood-maakt-zelfs-lafaards-dapper
sallustiusdenoodmaaktzelfslafaardsdapperde noodnood maaktmaakt zelfszelfs lafaardslafaards dapperde nood maaktnood maakt zelfsmaakt zelfs lafaardszelfs lafaards dapperde nood maakt zelfsnood maakt zelfs lafaardsmaakt zelfs lafaards dapperde nood maakt zelfs lafaardsnood maakt zelfs lafaards dapper

De nood maakt edelen edeler, gemenen gemener -Fliegende Blätter
de-nood-maakt-edelen-edeler-gemenen-gemener
Ware moed maakt geen vertoon, zij die schrik wensen in te boezemen schijnen daarmee te belijden dat zij lafaards zijn -Ralph Waldo Emerson
ware-moed-maakt-geen-vertoon-zij-die-schrik-wensen-in-te-boezemen-schijnen-daarmee-te-belijden-dat-zij-lafaards-zijn
Zo maakt bewustzijn lafaards van ons allen, En wordt de frisse blos van 't kloek besluit, Verziek'lijkt door 't onechte bleek van 't mijm'ren -William Shakespeare
zo-maakt-bewustzijn-lafaards-van-ons-allen-en-wordt-de-frisse-blos-van-'t-kloek-besluit-verziek'lijkt-door-'t-onechte-bleek-van-'t-mijm'ren
Zonder het te beseffen componeert het individu zijn leven volgens de wetten van de schoonheid, zelfs in tijden van de grootste nood -Milan Kundera
zonder-het-te-beseffen-componeert-het-individu-zijn-leven-volgens-de-wetten-van-de-schoonheid-zelfs-in-tijden-van-de-grootste-nood