De ondankbaarheid ontmoedigt niet de weldadigheid, doch ze dient tot voorwendsel aan het egoisme


de-ondankbaarheid-ontmoedigt-niet-de-weldadigheid-doch-ze-dient-tot-voorwendsel-aan-het-egoisme
pierre-marc-gaston de lévisdeondankbaarheidontmoedigtnietdeweldadigheiddochzedienttotvoorwendselaanhetegoismede ondankbaarheidondankbaarheid ontmoedigtontmoedigt nietniet dede weldadigheiddoch zeze dientdient tottot voorwendselvoorwendsel aanaan hethet egoismede ondankbaarheid ontmoedigtondankbaarheid ontmoedigt nietontmoedigt niet deniet de weldadigheiddoch ze dientze dient totdient tot voorwendseltot voorwendsel aanvoorwendsel aan hetaan het egoismede ondankbaarheid ontmoedigt nietondankbaarheid ontmoedigt niet deontmoedigt niet de weldadigheiddoch ze dient totze dient tot voorwendseldient tot voorwendsel aantot voorwendsel aan hetvoorwendsel aan het egoismede ondankbaarheid ontmoedigt niet deondankbaarheid ontmoedigt niet de weldadigheiddoch ze dient tot voorwendselze dient tot voorwendsel aandient tot voorwendsel aan hettot voorwendsel aan het egoisme

Ondankbaarheid is een vreselijke ondeugd! Velen verafschuwen haar dan ook zozeer, dat ze, om geen ondankbaren te maken, van de weldadigheid afzien -Goswin Baron de Stassart
ondankbaarheid-is-een-vreselijke-ondeugd-velen-verafschuwen-haar-dan-ook-zozeer-dat-ze-om-geen-ondankbaren-te-maken-van-de-weldadigheid-afzien
Wie tot kinderen voortdurend bescheidenheid predikt, voert niet tot bescheidenheid, doch tot onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen -Ernst Hohenemser
wie-tot-kinderen-voortdurend-bescheidenheid-predikt-voert-niet-tot-bescheidenheid-doch-tot-onzekerheid-gebrek-aan-zelfvertrouwen
Onze binding aan de mensenrechten dient absoluut te zijn, onze wetten billijk, ons natuurschoon gespaard; de sterke dient de zwakke niet te verdrukken en menselijke waardigheid moet verhoogd worden -Jimmy Carter
onze-binding-aan-de-mensenrechten-dient-absoluut-te-zijn-onze-wetten-billijk-ons-natuurschoon-gespaard-de-sterke-dient-de-zwakke-niet-te-verdrukken
De muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot aansporing van geest en hart, en tot de bevrijding der ziel van de hartstochten -Aristoteles
de-muziek-dient-tot-verstrooiing-tot-opvoeding-tot-aansporing-van-geest-hart-tot-de-bevrijding-der-ziel-van-de-hartstochten