De onmogelijkheden treden terug naarmate de ervaring voortgaat


de-onmogelijkheden-treden-terug-naarmate-de-ervaring-voortgaat
sir arthur helpsdeonmogelijkhedentredenterugnaarmatedeervaringvoortgaatde onmogelijkhedenonmogelijkheden tredentreden terugterug naarmatenaarmate dede ervaringervaring voortgaatde onmogelijkheden tredenonmogelijkheden treden terugtreden terug naarmateterug naarmate denaarmate de ervaringde ervaring voortgaatde onmogelijkheden treden terugonmogelijkheden treden terug naarmatetreden terug naarmate deterug naarmate de ervaringnaarmate de ervaring voortgaatde onmogelijkheden treden terug naarmateonmogelijkheden treden terug naarmate detreden terug naarmate de ervaringterug naarmate de ervaring voortgaat

En precies zo meen ik, dat zij die de vijand niet in het open veld tegemoet kunnen treden, maar genoodzaakt zijn zich binnen de muren terug te trekken en deze te verdedigen, altijd op de hulp van anderen zijn aangewezenNaarmate wij liefhebben, zal men ons liefhebben, want elke gedachte keert tot ons terug met het resultaat dat zij uitwerkte en waarvan zij de oorzaak wasMen moet in de gedachten van een ander kunnen treden en er weer uitgaan, evenals men uit zijn eigen gedachten moet kunnen treden en er weer binnen gaanMen moet in de gedachten van een ander kunnen treden en er weer uitgaan, evenals men uit zijn eigen gedachten moet kunnen treden en er weer binnengaanHet is niet verwonderlijk, dat de ervaring ons zo weinig helpt: wij veranderen met de dag en wat wij onze ervaring noemen, is de ervaring van een ander die wij niet meer zijnAlle kennis begint vanuit de ervaring, maar ontspruit niet noodzakelijkerwijs aan de ervaring