De onnozele vraag is de eerste aanduiding van een nieuwe ontwikkeling


de-onnozele-vraag-is-de-eerste-aanduiding-van-een-nieuwe-ontwikkeling
alfred n. whiteheaddeonnozelevraagisdeeersteaanduidingvaneennieuweontwikkelingde onnozeleonnozele vraagvraag isis dede eersteeerste aanduidingaanduiding vanvan eeneen nieuwenieuwe ontwikkelingde onnozele vraagonnozele vraag isvraag is deis de eerstede eerste aanduidingeerste aanduiding vanaanduiding van eenvan een nieuweeen nieuwe ontwikkelingde onnozele vraag isonnozele vraag is devraag is de eersteis de eerste aanduidingde eerste aanduiding vaneerste aanduiding van eenaanduiding van een nieuwevan een nieuwe ontwikkelingde onnozele vraag is deonnozele vraag is de eerstevraag is de eerste aanduidingis de eerste aanduiding vande eerste aanduiding van eeneerste aanduiding van een nieuweaanduiding van een nieuwe ontwikkeling

De eerste phase in de ontwikkeling ener zegevierende democratie is, de oude aristocratie te vernietigen; de tweede phase is een nieuwe te vormenDe ontwikkeling der theoretische wijsbegeerte bestaat vooral in het in nieuwe termen behandelen van oeroude vraagstukkenIk heb mijn identiteitskaart verloren en vraag u om een nieuwe. Ik hoop dat de foto van de vorige nog kan dienenDe eerste vraag van een criticus moest zijn: Werk, wat hebt gij mij te zeggen? Maar daar bekommert hij zich in 't algemeen weinig om. Zijn eerste opwelling is veeleer: Werk, let op, wat ik u te zeggen hebNieuwe leerstellingen willen in het bloed van hun eerste belijders groeienDe eerste wet van de Economie: Waar ook maar vraag naar iets is, is het niet voorradig