De onvolmaaktheid van de natuur is de oorsprong der kunst


de-onvolmaaktheid-van-de-natuur-is-de-oorsprong-der-kunst
vauvenarguesdeonvolmaaktheidvandenatuurisoorsprongderkunstde onvolmaaktheidonvolmaaktheid vanvan dede natuurnatuur isis dede oorsprongoorsprong derder kunstde onvolmaaktheid vanonvolmaaktheid van devan de natuurde natuur isnatuur is deis de oorsprongde oorsprong deroorsprong der kunstde onvolmaaktheid van deonvolmaaktheid van de natuurvan de natuur isde natuur is denatuur is de oorsprongis de oorsprong derde oorsprong der kunstde onvolmaaktheid van de natuuronvolmaaktheid van de natuur isvan de natuur is dede natuur is de oorsprongnatuur is de oorsprong deris de oorsprong der kunst

De betekenis van de beeldende kunst ligt in het bijzonder in haar vermogen de ziel te herinneren aan haar oorsprong. Zij is in staat als het ware een beeld van die oorsprong te scheppen -Michelangelo
de-betekenis-van-de-beeldende-kunst-ligt-in-het-bijzonder-in-haar-vermogen-de-ziel-te-herinneren-aan-haar-oorsprong-zij-is-in-staat-als-het-ware-een
Eenvoud is de eerste stap der natuur en de laatste der kunst. -Philip James Bailey
eenvoud-is-de-eerste-stap-der-natuur-de-laatste-der-kunst
De roeping der kunst is niet de natuur na te maken, maar haar uit te drukken -Honoré de Balzac
de-roeping-der-kunst-is-niet-de-natuur-na-te-maken-maar-haar-uit-te-drukken
Ik kan, dat is de maat der mij gegeven kracht, der daad, der bekwaamheid, der kunst, der wetenschap -Friedrich Rückert
ik-kan-dat-is-de-maat-der-mij-gegeven-kracht-der-daad-der-bekwaamheid-der-kunst-der-wetenschap