De onwetende gemeente ontzagh zich nooit haer schult, en misdaet op den hals der heerschappen te laden


de-onwetende-gemeente-ontzagh-zich-nooit-haer-schult-misdaet-op-den-hals-der-heerschappen-te-laden
joost van den vondeldeonwetendegemeenteontzaghzichnooithaerschultmisdaetopdenhalsderheerschappenteladende onwetendeonwetende gemeentegemeente ontzaghontzagh zichzich nooitnooit haerhaer schulten misdaetmisdaet opop denden halshals derder heerschappenheerschappen tete ladende onwetende gemeenteonwetende gemeente ontzaghgemeente ontzagh zichontzagh zich nooitzich nooit haernooit haer schulten misdaet opmisdaet op denop den halsden hals derhals der heerschappender heerschappen teheerschappen te ladende onwetende gemeente ontzaghonwetende gemeente ontzagh zichgemeente ontzagh zich nooitontzagh zich nooit haerzich nooit haer schulten misdaet op denmisdaet op den halsop den hals derden hals der heerschappenhals der heerschappen teder heerschappen te ladende onwetende gemeente ontzagh zichonwetende gemeente ontzagh zich nooitgemeente ontzagh zich nooit haerontzagh zich nooit haer schulten misdaet op den halsmisdaet op den hals derop den hals der heerschappenden hals der heerschappen tehals der heerschappen te laden

Door die val haalde hij zich een gebroken been op de hals -L. Verbeeck
door-die-val-haalde-hij-zich-een-gebroken-been-op-de-hals
Door zich onmogelijke dingen ten doel te stellen, bereikt men op den duur mogelijke, waartoe men het anders nooit zou hebben gebracht -Charles Augustin Sainte-Beuve
door-zich-onmogelijke-dingen-ten-doel-te-stellen-bereikt-men-op-den-duur-mogelijke-waartoe-men-het-anders-nooit-zou-hebben-gebracht
Niemand laat zich meer op zijn weten voorstaan, dan de onwetende -Heinrich Zschokke
niemand-laat-zich-meer-op-zijn-weten-voorstaan-dan-de-onwetende
Het leven bestendigt zich door den dood en de geest heeft eeuwig leven door den dood -G. J. P. J. Bolland
het-leven-bestendigt-zich-door-den-dood-de-geest-heeft-eeuwig-leven-door-den-dood
Klagen helpt niets tegen de grillen des levens; maar men kan zich menig verdriet langzamerhand van de hals zwijgen -Oscar Blumenthal
klagen-helpt-niets-tegen-de-grillen-levens-maar-men-kan-zich-menig-verdriet-langzamerhand-van-de-hals-zwijgen
Het lot is in onze macht, en is goed of slecht al naar gelang men het vormt of zich op de hals haalt -Mathurin Régnier
het-lot-is-in-onze-macht-is-goed-of-slecht-al-naar-gelang-men-het-vormt-of-zich-op-de-hals-haalt