De onwetendheid van één kiezer in een democratie schaadt de veiligheid van allen.


de-onwetendheid-van-één-kiezer-in-een-democratie-schaadt-de-veiligheid-van-allen
john f. kennedydeonwetendheidvanéénkiezerineendemocratieschaadtdeveiligheidallende onwetendheidonwetendheid vanvan éénéén kiezerkiezer inin eeneen democratiedemocratie schaadtschaadt dede veiligheidveiligheid vanvan allende onwetendheid vanonwetendheid van éénvan één kiezeréén kiezer inkiezer in eenin een democratieeen democratie schaadtdemocratie schaadt deschaadt de veiligheidde veiligheid vanveiligheid van allende onwetendheid van éénonwetendheid van één kiezervan één kiezer inéén kiezer in eenkiezer in een democratiein een democratie schaadteen democratie schaadt dedemocratie schaadt de veiligheidschaadt de veiligheid vande veiligheid van allende onwetendheid van één kiezeronwetendheid van één kiezer invan één kiezer in eenéén kiezer in een democratiekiezer in een democratie schaadtin een democratie schaadt deeen democratie schaadt de veiligheiddemocratie schaadt de veiligheid vanschaadt de veiligheid van allen

Het beste argument tegen democratie is een vijf minuten durende gesprek met de gemiddelde kiezer.Wetenschap is slechts het ruilen van onwetendheid voor datgene, wat een andere soort van onwetendheid isWat belangrijk is, is niet alleen om de overwinning van de democratie te behalen, maar om de democratie te behoudenHet recht van de sterkste heeft plaatsgemaakt voor de kracht van argumenten en van presentatie. Die kunnen niet zonder elkaar. Argumentatie doet een beroep op het verstand, presentatie op het gevoel. De kiezer vormt zijn oordeel op basis van beideDoor aan allen rechten te geven, is de democratie de staatsvorm, die op de meest zekere wijze de goedheid vermoordtEen komische situatie veronderstelt altijd een toestand van veiligheid bij de toeschouwer