De oorlog lijkt plezierig voor wie er geen ervaring mee hebben


de-oorlog-lijkt-plezierig-voor-wie-er-geen-ervaring-mee-hebben
erasmusdeoorloglijktplezierigvoorwieergeenervaringmeehebbende oorlogoorlog lijktlijkt plezierigplezierig voorwie erer geengeen ervaringervaring meemee hebbende oorlog lijktoorlog lijkt plezieriglijkt plezierig voorplezierig voor wievoor wie erwie er geener geen ervaringgeen ervaring meeervaring mee hebbende oorlog lijkt plezierigoorlog lijkt plezierig voorlijkt plezierig voor wieplezierig voor wie ervoor wie er geenwie er geen ervaringer geen ervaring meegeen ervaring mee hebbende oorlog lijkt plezierig vooroorlog lijkt plezierig voor wielijkt plezierig voor wie erplezierig voor wie er geenvoor wie er geen ervaringwie er geen ervaring meeer geen ervaring mee hebben

Mensen overdrijven de waarde van dingen die zij niet hebben: iedereen adoreert waarheid en onbaatzuchtigheid omdat zij er geen ervaring mee hebben -George Bernard Shaw
mensen-overdrijven-de-waarde-van-dingen-die-zij-niet-hebben-iedereen-adoreert-waarheid-onbaatzuchtigheid-omdat-zij-er-geen-ervaring-mee-hebben
Als je jeuk hebt, is het plezierig om te krabben. Maar het is beter helemaal geen jeuk te hebben -Dalai Lama (14e)
als-jeuk-hebt-is-het-plezierig-om-te-krabben-maar-het-is-beter-helemaal-geen-jeuk-te-hebben
Waar kan een schrijver zonder seksuele verlangens nu ervaring mee hebben? Dat is hetzelfde als een kok zonder eetlust -Haruki Murakami
waar-kan-een-schrijver-zonder-seksuele-verlangens-nu-ervaring-mee-hebben-dat-is-hetzelfde-als-een-kok-zonder-eetlust
Wie geen vrede wil, zal oorlog krijgen -Torquato Tasso
wie-geen-vrede-wil-zal-oorlog-krijgen
Wil men een vriend hebben, dan moet men ook voor hem oorlog willen voeren; en om oorlog te voeren, moet men vijand kunnen zijn -Friedrich Nietzsche
wil-men-een-vriend-hebben-dan-moet-men-ook-voor-hem-oorlog-willen-voeren-om-oorlog-te-voeren-moet-men-vijand-kunnen-zijn