De oppervlakkigheid kenmerkt zich door een gemis aan onderscheidingsvermogen tussen het belangrijke en het onbelangrijke


de-oppervlakkigheid-kenmerkt-zich-door-een-gemis-aan-onderscheidingsvermogen-tussen-het-belangrijke-het-onbelangrijke
c. j. wijnaendts franckendeoppervlakkigheidkenmerktzichdooreengemisaanonderscheidingsvermogentussenhetbelangrijkeonbelangrijkede oppervlakkigheidoppervlakkigheid kenmerktkenmerkt zichzich dooreen gemisgemis aanaan onderscheidingsvermogenonderscheidingsvermogen tussentussen hethet belangrijkebelangrijke enen hethet onbelangrijkede oppervlakkigheid kenmerktoppervlakkigheid kenmerkt zichkenmerkt zich doorzich door eendoor een gemiseen gemis aangemis aan onderscheidingsvermogenaan onderscheidingsvermogen tussenonderscheidingsvermogen tussen hettussen het belangrijkehet belangrijke enbelangrijke en heten het onbelangrijkede oppervlakkigheid kenmerkt zichoppervlakkigheid kenmerkt zich doorkenmerkt zich door eenzich door een gemisdoor een gemis aaneen gemis aan onderscheidingsvermogengemis aan onderscheidingsvermogen tussenaan onderscheidingsvermogen tussen hetonderscheidingsvermogen tussen het belangrijketussen het belangrijke enhet belangrijke en hetbelangrijke en het onbelangrijkede oppervlakkigheid kenmerkt zich dooroppervlakkigheid kenmerkt zich door eenkenmerkt zich door een gemiszich door een gemis aandoor een gemis aan onderscheidingsvermogeneen gemis aan onderscheidingsvermogen tussengemis aan onderscheidingsvermogen tussen hetaan onderscheidingsvermogen tussen het belangrijkeonderscheidingsvermogen tussen het belangrijke entussen het belangrijke en hethet belangrijke en het onbelangrijke

Er zijn geen belangrijke verschillen tussen mannen en vrouwen, maar de onbelangrijke  zijn soms zeer interessant -Ashleigh Brilliant
er-zijn-geen-belangrijke-verschillen-tussen-mannen-vrouwen-maar-de-onbelangrijke-zijn-soms-zeer-interessant
Er zijn drie soorten kritiek: belangrijke, minder belangrijke en onbelangrijke. De twee laatste soorten bestaan niet: alle kritiek is belangrijk -Erik Satie
er-zijn-drie-soorten-kritiek-belangrijke-minder-belangrijke-onbelangrijke-de-twee-laatste-soorten-bestaan-niet-alle-kritiek-is-belangrijk
Al het belangrijke leert men van vrouwen, al het onbelangrijke vergeet men bij haar -Hans Söhnker
al-het-belangrijke-leert-men-van-vrouwen-al-het-onbelangrijke-vergeet-men-bij-haar
De 19de eeuw kenmerkt zich door drie reusachtige figuren, die van Napoleon, Nietzsche en Dostofewski -Walter Schubart
de-19de-eeuw-kenmerkt-zich-door-drie-reusachtige-figuren-die-van-napoleon-nietzsche-dostofewski
Laat niet geruime tijd verlopen tussen de u bewezen weldaad en uw dankbaarheid, opdat niet uw weldoener, door de dood verrast, het denkbeeld zijn graf mee inneemt, een ondankbare aan zich te hebben verplicht -Pythagoras
laat-niet-geruime-tijd-verlopen-tussen-de-u-bewezen-weldaad-uw-dankbaarheid-opdat-niet-uw-weldoener-door-de-dood-verrast-het-denkbeeld-zijn-graf-mee
Ontevredenheid is gemis aan zelfvertrouwen; het is zwakheid van wil -Ralph Waldo Emerson
ontevredenheid-is-gemis-aan-zelfvertrouwen-het-is-zwakheid-van-wil