De ouderdom is een tiran die op straffe des doods, alle genoegens der jeugd verbiedt


de-ouderdom-is-een-tiran-die-op-straffe-doods-alle-genoegens-der-jeugd-verbiedt
francois de la rochefoucaulddeouderdomiseentirandieopstraffedoodsallegenoegensderjeugdverbiedtde ouderdomouderdom isis eeneen tirantiran diedie opop straffestraffe desdes doodsalle genoegensgenoegens derder jeugdjeugd verbiedtde ouderdom isouderdom is eenis een tiraneen tiran dietiran die opdie op straffeop straffe desstraffe des doodsalle genoegens dergenoegens der jeugdder jeugd verbiedtde ouderdom is eenouderdom is een tiranis een tiran dieeen tiran die optiran die op straffedie op straffe desop straffe des doodsalle genoegens der jeugdgenoegens der jeugd verbiedtde ouderdom is een tiranouderdom is een tiran dieis een tiran die opeen tiran die op straffetiran die op straffe desdie op straffe des doodsalle genoegens der jeugd verbiedt

Ouderdom is een tiran die verbiedt, op straffe van de dood, de geneugten van de jeugd -Jean-Benjamin de Laborde
ouderdom-is-een-tiran-die-verbiedt-op-straffe-van-de-dood-de-geneugten-van-de-jeugd
Ouderdom heeft zijn genoegens, die wel verschillen van, maar niet minder zijn dan die van de jeugd -William Somerset Maugham
ouderdom-heeft-zijn-genoegens-die-wel-verschillen-van-maar-niet-minder-zijn-dan-die-van-de-jeugd
Ouderdom, vooral een eerbiedwaardige ouderdom, bezit zo'n grote autoriteit, dat dit van meer waarde is dan alle geneugten van de jeugd -Marcus Tullius Cicero
ouderdom-vooral-een-eerbiedwaardige-ouderdom-bezit-zo'n-grote-autoriteit-dat-dit-van-meer-waarde-is-dan-alle-geneugten-van-de-jeugd
Het voelen van de onechtheid der genoegens die wij hebben en de onwetendheid omtrent de ijdelheid der genoegens die wij missen, scheppen samen wispelturigheid -Blaise Pascal
het-voelen-van-de-onechtheid-der-genoegens-die-wij-hebben-de-onwetendheid-omtrent-de-ijdelheid-der-genoegens-die-wij-missen-scheppen-samen
Het besef van de valsheid der genoegens die men smaakt, en de onbekendheid met de ijdelheid der genoegens die wij missen, zijn oorzaak van onze wispelturigheid -Blaise Pascal
het-besef-van-de-valsheid-der-genoegens-die-men-smaakt-de-onbekendheid-met-de-ijdelheid-der-genoegens-die-wij-missen-zijn-oorzaak-van-onze
De ouderdom verwezenlijkt de dromen der jeugd; dat ziet men aan Swift; in zijn jeugd heeft hij een gekkenhuis gebouwd en op zijn oude dag is hij er zelf in terechtgekomen -Sören Kierkegaard
de-ouderdom-verwezenlijkt-de-dromen-der-jeugd-dat-ziet-men-aan-swift-in-zijn-jeugd-heeft-hij-een-gekkenhuis-gebouwd-op-zijn-oude-dag-is-hij-er-zelf