de overheid is als een baby; een spijsverteringskanaal met een grote eetlust aan de ene kant en geen gevoel van verantwoordelijkheid aan de andere.


de-overheid-is-als-een-baby-een-spijsverteringskanaal-met-een-grote-eetlust-aan-de-ene-kant-geen-gevoel-van-verantwoordelijkheid-aan-de-andere
ronald reagandeoverheidisalseenbabyspijsverteringskanaalmetgroteeetlustaanenekantgeengevoelvanverantwoordelijkheidanderede overheidoverheid isis alsals eeneen babyeen spijsverteringskanaalspijsverteringskanaal metmet eeneen grotegrote eetlusteetlust aanaan dede eneene kantkant enen geengeen gevoelgevoel vanvan verantwoordelijkheidverantwoordelijkheid aanaan dede overheid isoverheid is alsis als eenals een babyeen spijsverteringskanaal metspijsverteringskanaal met eenmet een groteeen grote eetlustgrote eetlust aaneetlust aan deaan de enede ene kantene kant enkant en geenen geen gevoelgeen gevoel vangevoel van verantwoordelijkheidvan verantwoordelijkheid aanverantwoordelijkheid aan deaan de anderede overheid is alsoverheid is als eenis als een babyeen spijsverteringskanaal met eenspijsverteringskanaal met een grotemet een grote eetlusteen grote eetlust aangrote eetlust aan deeetlust aan de eneaan de ene kantde ene kant enene kant en geenkant en geen gevoelen geen gevoel vangeen gevoel van verantwoordelijkheidgevoel van verantwoordelijkheid aanvan verantwoordelijkheid aan deverantwoordelijkheid aan de anderede overheid is als eenoverheid is als een babyeen spijsverteringskanaal met een grotespijsverteringskanaal met een grote eetlustmet een grote eetlust aaneen grote eetlust aan degrote eetlust aan de eneeetlust aan de ene kantaan de ene kant ende ene kant en geenene kant en geen gevoelkant en geen gevoel vanen geen gevoel van verantwoordelijkheidgeen gevoel van verantwoordelijkheid aangevoel van verantwoordelijkheid aan devan verantwoordelijkheid aan de andere

De wereld is een als een dronken boer; tilt men hem aan de ene kant in het zadel, dan valt hij er aan de andere kant weer afWat aan deze kant van de Pyreneeën waarheid is, is dwaling aan de andere kantMen ziet geen recht of onrecht dat niet per landstreek varieert. Drie graden dichter bij de pool of de ganse rechtspraak is andersom. Een meridiaan bepaalt of iets waar is. Na enkele jaren gebruik worden fundamentele wetten alweer veranderd. Het recht heeft zijn periodes. Mooie gerechtigheid die bij een rivier ophoudt. Wat aan deze kant van de Pyreneeën waar is, is aan de andere kant een vergissing!Als we een diepe, duurzame relatie met de natuur konden vormen, zouden we nooit een dier doden om onze eetlust te bevredigen en nooit een aap, een hond of een cavia kwaad doen door er vivisectie op te plegen, opdat wij daar beter van worden. We zouden andere manieren ontdekken om onze wonden te helen en ons lichaam te genezen. Maar de geest genezen is iets totaal anders. Dat gebeurt geleidelijk, als je één bent met de natuur, met die sinaasappel aan de boom, met het grassprietje, dat zich door het cement heen perst en met de heuvels, die door de wolken bedekt, verborgen wordenIk denk aan een held als iemand die de mate van verantwoordelijkheid begrijpt die zijn vrijheid met zich meebrengtEr is één leuke kant aan acteurs: zij praten nooit over andere mensen