De persoonlijkheid van de kunstenaar is iets anders dan de som van zijn eigenaardigheden


de-persoonlijkheid-van-de-kunstenaar-is-iets-anders-dan-de-som-van-zijn-eigenaardigheden
georges braquedepersoonlijkheidvandekunstenaarisietsandersdansomzijneigenaardighedende persoonlijkheidpersoonlijkheid vanvan dede kunstenaarkunstenaar isis ietsanders dandan dede somsom vanvan zijnzijn eigenaardighedende persoonlijkheid vanpersoonlijkheid van devan de kunstenaarde kunstenaar iskunstenaar is ietsis iets andersiets anders dananders dan dedan de somde som vansom van zijnvan zijn eigenaardighedende persoonlijkheid van depersoonlijkheid van de kunstenaarvan de kunstenaar isde kunstenaar is ietskunstenaar is iets andersis iets anders daniets anders dan deanders dan de somdan de som vande som van zijnsom van zijn eigenaardighedende persoonlijkheid van de kunstenaarpersoonlijkheid van de kunstenaar isvan de kunstenaar is ietsde kunstenaar is iets anderskunstenaar is iets anders danis iets anders dan deiets anders dan de somanders dan de som vandan de som van zijnde som van zijn eigenaardigheden

Dat is het waarom van het kunstenaar zijn: op zoek zijn en hard werken. Op zoek naar iets anders dan alleen maar brood, naar iets voorbij het gewoneDe ware kunstenaar zal eerder zijn vrouw laten verhongeren, zijn kinderen barrevoets laten rondlopen, zijn oude moeder voor hem laten sloven om de kost te verdienen, dan aan iets anders te werken dan aan zijn kunstWat is het onderscheid tussen de mens en het dier? Niet zijn rechtstaande houding. Dat was al aanwezig bij de apen lang voordat de hersenen zich begonnen te ontwikkelen. Ook niet het gebruik van gereedschap. Het is iets geheel nieuws, iets dat voorheen onbekend was: zelfbewustzijn. Dieren hebben ook een bewustzijn: ze zijn zich bewust van dingen. Ze weten dat dit hier één ding is en dat daar een ander ding. Maar toen de mens ter aarde kwam had hij een nieuw bewustzijn, een bewustzijn van zichzelf. Hij wist dat hij bestond en dat ook hij iets anders was, iets anders dan de natuur, iets anders dan andere mensen. Hij werd zichzelf gewaar. Hij was zich bewust dat hij dacht en voelde. Zover wij weten is er niets dergelijks in de dierenwereld. Dat is de kenmerkende eigenschap dat mensen mensen maaktOp iets antwoorden is iets anders dan iets beantwoordenDe persoonlijkheid van een mens wordt niet zelden duidelijker in zijn gebreken dan in zijn deugden weerspiegeldLeven is niet veel anders dan babbelen, verjaardag wensen en met een glimlach aan iets anders denken