De poëzie is de dochter van de fantasie en van het gevoel


de-poëzie-is-de-dochter-van-de-fantasie-van-het-gevoel
jacob geeldepozieisdedochtervanfantasiehetgevoelde poëziepoëzie isis dede dochterdochter vanvan dede fantasiefantasie enen vanvan hethet gevoelde poëzie ispoëzie is deis de dochterde dochter vandochter van devan de fantasiede fantasie enfantasie en vanen van hetvan het gevoelde poëzie is depoëzie is de dochteris de dochter vande dochter van dedochter van de fantasievan de fantasie ende fantasie en vanfantasie en van heten van het gevoelde poëzie is de dochterpoëzie is de dochter vanis de dochter van dede dochter van de fantasiedochter van de fantasie envan de fantasie en vande fantasie en van hetfantasie en van het gevoel

De bron van alle poëzie is het diepe gevoel van wat onuitsprekelijk isPoëzie is met fantasie begaafde hartstochtHet gebed is een dochter van het geloof, maar het is de dochter die de moeder moet onderhoudenDe fantasie van vele christelijke heiligen was soms onvoorstelbaar smerig. Krachtens de theorie dat deze begeerten echte demonen waren die in hen huis hielden, voelden zij zich daarbij niet al te zeer aansprakelijk: aan dat gevoel danken wij de veelzeggende oprechtheid van hun zelfportretten.Wat is poëzie? De suggestie vanuit de fantasie tot een sublieme voedingsbodem voor sublieme emotiesPoëzie is niet een kwestie van gevoel, het is een kwestie van taal. Het is de taal die gevoelens creëert