De publicaties van artsen zijn al even onleesbaar als hun handschriften


de-publicaties-van-artsen-zijn-al-even-onleesbaar-als-hun-handschriften
marie claire louparddepublicatiesvanartsenzijnalevenonleesbaaralshunhandschriftende publicatiespublicaties vanvan artsenartsen zijnzijn alal eveneven onleesbaaronleesbaar alsals hunhun handschriftende publicaties vanpublicaties van artsenvan artsen zijnartsen zijn alzijn al evenal even onleesbaareven onleesbaar alsonleesbaar als hunals hun handschriftende publicaties van artsenpublicaties van artsen zijnvan artsen zijn alartsen zijn al evenzijn al even onleesbaaral even onleesbaar alseven onleesbaar als hunonleesbaar als hun handschriftende publicaties van artsen zijnpublicaties van artsen zijn alvan artsen zijn al evenartsen zijn al even onleesbaarzijn al even onleesbaar alsal even onleesbaar als huneven onleesbaar als hun handschriften

Sommige artsen maken zich bezorgder over hun reputatie dan over de toestand van de patiëntWoorden zijn de artsen van de zieke geestAls men alle publicaties van alle VVV's naast elkaar zou leggen, dan blijkt dat het overal onuitsprekelijk heerlijk is. Maar als dit waar mocht zijn - en het is waar - waarom blijft men dan niet waar men is?De lof van de ziekte is nog nooit bezongen. Op zijn minst zouden artsen toch niet ondankbaar mogen zijnHandschriften vergaan in de kast, of rijpen daarinIk hou van de mensen om wat ze zijn. Met al hun vuiligheid en hun ondeugden. Ik hou van hun stemmen en van hun onrustige blik en het wanhopige gevecht dat ieder op zijn beurt voert tegen de dood en de levensangst