De roem of de verdienste van sommige mensen is, goed te schrijven; van sommige anderen, niet te schrijven


de-roem-of-de-verdienste-van-sommige-mensen-is-goed-te-schrijven-van-sommige-anderen-niet-te-schrijven
jean de la bruyèrederoemofdeverdienstevansommigemensenisgoedteschrijvenanderennietschrijvende roemde verdiensteverdienste vanvan sommigesommige mensenmensen isgoed tete schrijvenvan sommigeniet tete schrijvenroem of dede verdienste vanverdienste van sommigevan sommige mensensommige mensen isgoed te schrijvenvan sommige anderenniet te schrijvende roem of deroem of de verdienstede verdienste van sommigeverdienste van sommige mensenvan sommige mensen isde roem of de verdiensteroem of de verdienste vande verdienste van sommige mensenverdienste van sommige mensen is

De grootste verdienste van sommige mensen is hun vrouw -Achille Poincelot
de-grootste-verdienste-van-sommige-mensen-is-hun-vrouw
Sommige mensen zijn voortdurend dronken van andermans roem -Cees Buddingh
sommige-mensen-zijn-voortdurend-dronken-van-andermans-roem
Sommige mensen zijn doorlopend dronken van een andermans roem -Jean de Boisson
sommige-mensen-zijn-doorlopend-dronken-van-een-andermans-roem
Sommige gebreken wijzen meer op een goed karakter dan sommige deugden -Jean François Paul de Gondi
sommige-gebreken-wijzen-meer-op-een-goed-karakter-dan-sommige-deugden
Sommige schrijvers leggen hun grootste vindingrijkheid aan de dag als zij schrijven over hetgeen zij zelf beleefd hebben -Otto Weiss
sommige-schrijvers-leggen-hun-grootste-vindingrijkheid-aan-de-dag-als-zij-schrijven-over-hetgeen-zij-zelf-beleefd-hebben
Aan sommige mensen staan hun gebreken goed, anderen zijn ongevallig met hun deugden -Francois de la Rochefoucauld
aan-sommige-mensen-staan-hun-gebreken-goed-anderen-zijn-ongevallig-met-hun-deugden