De slachtoffers van zich zelven geven altijd aan anderen de schuld


de-slachtoffers-van-zich-zelven-geven-altijd-aan-anderen-de-schuld
rémy montaléedeslachtoffersvanzichzelvengevenaltijdaananderendeschuldde slachtoffersslachtoffers vanvan zichzich zelvenzelven gevengeven altijdaltijd aananderen dede schuldde slachtoffers vanslachtoffers van zichvan zich zelvenzich zelven gevenzelven geven altijdgeven altijd aanaltijd aan anderenaan anderen deanderen de schuldde slachtoffers van zichslachtoffers van zich zelvenvan zich zelven gevenzich zelven geven altijdzelven geven altijd aangeven altijd aan anderenaltijd aan anderen deaan anderen de schuldde slachtoffers van zich zelvenslachtoffers van zich zelven gevenvan zich zelven geven altijdzich zelven geven altijd aanzelven geven altijd aan anderengeven altijd aan anderen dealtijd aan anderen de schuld

Wat we denken aan anderen te geven (angst, boosheid, liefde...) geven we in werkelijkheid aan onszelf -Marianne Williamson
wat-we-denken-aan-anderen-te-geven-angst-boosheid-liefde-geven-we-in-werkelijkheid-aan-onszelf
Om anderen te behagen, moet men zich de moeite geven om die kwaliteiten te bewonderen welke zij zich de moeite geven voor te wenden -Comtesse Diane de Beausacq
om-anderen-te-behagen-moet-men-zich-de-moeite-geven-om-die-kwaliteiten-te-bewonderen-welke-zij-zich-de-moeite-geven-voor-te-wenden
Om anderen te behagen, moet men zich de moeite geven de eigenschappen te bewonderen, die zij zich de moeite geven te huichelen -Comtesse Diane de Beausacq
om-anderen-te-behagen-moet-men-zich-de-moeite-geven-de-eigenschappen-te-bewonderen-die-zij-zich-de-moeite-geven-te-huichelen
De reden waarom we de schuld geven aan vorige generaties is, dat er maar één andere mogelijkheid is -Doug Larson
de-reden-waarom-we-de-schuld-geven-aan-vorige-generaties-is-dat-er-maar-één-andere-mogelijkheid-is
Wilt gij behagen, tracht dan minder zelf te schitteren, dan aan anderen de gelegenheid te geven, zich van hun beste kant te laten zien -Adolph Freiherr Knigge
wilt-gij-behagen-tracht-dan-minder-zelf-te-schitteren-dan-aan-anderen-de-gelegenheid-te-geven-zich-van-hun-beste-kant-te-laten-zien
Mensen met grote en schitterende eigenschappen slagen niet altijd in het leven; maar de schuld ligt vaker bij henzelf dan bij anderen -Charles Caleb Colton
mensen-met-grote-schitterende-eigenschappen-slagen-niet-altijd-in-het-leven-maar-de-schuld-ligt-vaker-bij-henzelf-dan-bij-anderen