De slechtste gewoonte die een mens kan hebben, is zich met de gewoonten van anderen te bemoeien


de-slechtste-gewoonte-die-een-mens-kan-hebben-is-zich-met-de-gewoonten-van-anderen-te-bemoeien
henry s. haskinsdeslechtstegewoontedieeenmenskanhebbeniszichmetdegewoontenvananderentebemoeiende slechtsteslechtste gewoontegewoonte diedie eeneen mensmens kankan hebbenis zichzich metmet dede gewoontengewoonten vananderen tete bemoeiende slechtste gewoonteslechtste gewoonte diegewoonte die eendie een menseen mens kanmens kan hebbenis zich metzich met demet de gewoontende gewoonten vangewoonten van anderenvan anderen teanderen te bemoeiende slechtste gewoonte dieslechtste gewoonte die eengewoonte die een mensdie een mens kaneen mens kan hebbenis zich met dezich met de gewoontenmet de gewoonten vande gewoonten van anderengewoonten van anderen tevan anderen te bemoeiende slechtste gewoonte die eenslechtste gewoonte die een mensgewoonte die een mens kandie een mens kan hebbenis zich met de gewoontenzich met de gewoonten vanmet de gewoonten van anderende gewoonten van anderen tegewoonten van anderen te bemoeien

Mannen die zich niet met vrouwen bemoeien lopen grote kans het slachtoffer te worden van vrouwen die zich met mannen bemoeienDe mensen die zich het meest bemoeien in de conversatie zijn zij die een tekort aan woordenschat hebbenVan alles wat een mens in zijn leven doet, is trouwen datgene wat andere mensen het minste aangaat, en toch is het juist hetgene, waarmee anderen zich het meeste bemoeienPolitiek is verhinderen dat mensen zich gaan bemoeien met zaken die hen aanbelangenEen bescheidenheid mens heeft geen moeite met de normale gedragingen, gewoonten en gebruiken van mensenDe politiek, is de kunst te beletten dat mensen zich bemoeien met hun eigen zaken