De spraakkunst die zelfs koningen ringeloort


de-spraakkunst-die-zelfs-koningen-ringeloort
molièredespraakkunstdiezelfskoningenringeloortde spraakkunstspraakkunst diedie zelfszelfs koningenkoningen ringeloortde spraakkunst diespraakkunst die zelfsdie zelfs koningenzelfs koningen ringeloortde spraakkunst die zelfsspraakkunst die zelfs koningendie zelfs koningen ringeloortde spraakkunst die zelfs koningenspraakkunst die zelfs koningen ringeloort

Het is de tijd der koningen niet meer; wat zich heden volk noemt, verdient geen koningen -Friedrich Nietzsche
het-is-de-tijd-der-koningen-niet-meer-wat-zich-heden-volk-noemt-verdient-geen-koningen
De mensen vermaken zich door achter een bal of een haas aan te lopen; tot zelfs koningen toe -Blaise Pascal
de-mensen-vermaken-zich-door-achter-een-bal-of-een-haas-aan-te-lopen-tot-zelfs-koningen-toe
Een staat zal gelukkig zijn, waar wijsgeren koningen zullen zijn of koningen wijsgeren -Plato
een-staat-zal-gelukkig-zijn-waar-wijsgeren-koningen-zullen-zijn-of-koningen-wijsgeren
Die verschrikkelijke eenzaamheid, die de haat der volkeren om de koningen heen maakt -Alphonse Daudet
die-verschrikkelijke-eenzaamheid-die-de-haat-der-volkeren-om-de-koningen-heen-maakt
Vriendschap, die koningen, die doorluchtige ondankbaren, ongelukkig genoeg zijn niet te kennen -Voltaire
vriendschap-die-koningen-die-doorluchtige-ondankbaren-ongelukkig-genoeg-zijn-niet-te-kennen