De steen der wijzen blijkt vaak een grafsteen


de-steen-der-wijzen-blijkt-vaak-een-grafsteen
wolfgang eschkerdesteenderwijzenblijktvaakeengrafsteende steensteen derder wijzenwijzen blijktblijkt vaakvaak eeneen grafsteende steen dersteen der wijzender wijzen blijktwijzen blijkt vaakblijkt vaak eenvaak een grafsteende steen der wijzensteen der wijzen blijktder wijzen blijkt vaakwijzen blijkt vaak eenblijkt vaak een grafsteende steen der wijzen blijktsteen der wijzen blijkt vaakder wijzen blijkt vaak eenwijzen blijkt vaak een grafsteen

Hoe verdienste en geluk samen hangen, dat komt nooit bij de dommen op. Als ze de steen der wijzen hadden, dan zou de wijze aan de steen ontbrekenAlleen in stille huislijkheid wordt het levensgeluk, de ware steen der wijzen gevondenTevredenheid is de steen der wijzen die alles wat hij aanraakt in goud verandertKeer tot u zelve in, want voor de steen der wijzen, behoeft gij helemaal geen landen af te reizenOp de ware steen der wijzen, staan deze zes woorden; bid, werk, geef, bemin, verdraag, hoopOnveranderlijk is slechts de edelste der wijzen en de laagste der dommen