De stier stoot niet omdat hij horens heeft, maar omdat hij stoten wil heeft hij horens


de-stier-stoot-niet-omdat-hij-horens-heeft-maar-omdat-hij-stoten-wil-heeft-hij-horens
a. schopenhauerdestierstootnietomdathijhorensheeftmaarstotenwilheeftde stierstier stootstoot nietniet omdatomdat hijhij horenshorens heeftmaar omdatomdat hijhij stotenstoten wilwil heeftheeft hijhij horensde stier stootstier stoot nietstoot niet omdatniet omdat hijomdat hij horenshij horens heeftmaar omdat hijomdat hij stotenhij stoten wilstoten wil heeftwil heeft hijheeft hij horensde stier stoot nietstier stoot niet omdatstoot niet omdat hijniet omdat hij horensomdat hij horens heeftmaar omdat hij stotenomdat hij stoten wilhij stoten wil heeftstoten wil heeft hijwil heeft hij horensde stier stoot niet omdatstier stoot niet omdat hijstoot niet omdat hij horensniet omdat hij horens heeftmaar omdat hij stoten wilomdat hij stoten wil heefthij stoten wil heeft hijstoten wil heeft hij horens

Een vogel zingt niet omdat hij een antwoord heeft. Hij zingt omdat hij een lied heeft -Maya Angelou
een-vogel-zingt-niet-omdat-hij-een-antwoord-heeft-hij-zingt-omdat-hij-een-lied-heeft
Zomin een paard beklagenswaardig is omdat hij het ABC niet heeft geleerd, is de mens beklagenswaardig wanneer hij zot doet, omdat dit nu eenmaal in zijn aard ligt -Erasmus
zomin-een-paard-beklagenswaardig-is-omdat-hij-het-abc-niet-heeft-geleerd-is-de-mens-beklagenswaardig-wanneer-hij-zot-doet-omdat-dit-nu-eenmaal-in-zijn
Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon, niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt -Phil Bosmans
ik-geloof-in-god-zoals-een-blinde-gelooft-in-de-zon-niet-omdat-hij-ze-ziet-maar-omdat-hij-ze-voelt
Hij die trots is op zijn rijkdom is een dwaas. Want wanneer hij zich boven zijn naasten verheven voelt omdat hij meer goud heeft, hoe diep staat hij dan niet onder een goudmijn -Jeremy Taylor
hij-die-trots-is-op-zijn-rijkdom-is-een-dwaas-want-wanneer-hij-zich-boven-zijn-naasten-verheven-voelt-omdat-hij-meer-goud-heeft-hoe-diep-staat-hij
Men beweent een dode, niet omdat hij dood is, maar omdat hij niet meer leeft, wat lang niet hetzelfde is -Julien de Valckenaere
men-beweent-een-dode-niet-omdat-hij-dood-is-maar-omdat-hij-niet-meer-leeft-wat-lang-niet-hetzelfde-is