De successen van de dag behoren aan de vermetele middelmatigheid


de-successen-van-de-dag-behoren-aan-de-vermetele-middelmatigheid
marie von ebner-eschenbachdesuccessenvandedagbehorenaanvermetelemiddelmatigheidde successensuccessen vanvan dede dagdag behorenbehoren aanaan dede vermetelevermetele middelmatigheidde successen vansuccessen van devan de dagde dag behorendag behoren aanbehoren aan deaan de vermetelede vermetele middelmatigheidde successen van desuccessen van de dagvan de dag behorende dag behoren aandag behoren aan debehoren aan de vermeteleaan de vermetele middelmatigheidde successen van de dagsuccessen van de dag behorenvan de dag behoren aande dag behoren aan dedag behoren aan de vermetelebehoren aan de vermetele middelmatigheid

De middelmatigheid is goed voor oud en jong; alleen middelmatigheid is geen deugd -Friedrich Rückert
de-middelmatigheid-is-goed-voor-oud-jong-alleen-middelmatigheid-is-geen-deugd
Wat het succes uitmaakt van een massa boeken, is de overeenkomst die er bestaat tussen de middelmatigheid van de denkbeelden van de schrijver en de middelmatigheid van die van het grote publiek -Nicolas Chamfort
wat-het-succes-uitmaakt-van-een-massa-boeken-is-de-overeenkomst-die-er-bestaat-tussen-de-middelmatigheid-van-de-denkbeelden-van-de-schrijver-de
Vandaag: dag waarop men zich aan goede voornemens houdt. Morgen: eerste dag van hun realisatie -Ron Kritzfeld
vandaag-dag-waarop-men-zich-aan-goede-voornemens-houdt-morgen-eerste-dag-van-hun-realisatie
In zekere zin zijn toneelspelers domkoppen ook de grootste ook de beroemdste lopen weg voor hun middelmatigheid en worden door hun middelmatigheid ingehaald -Thomas Bernhard
in-zekere-zin-zijn-toneelspelers-domkoppen-ook-de-grootste-ook-de-beroemdste-lopen-weg-voor-hun-middelmatigheid-worden-door-hun-middelmatigheid
Er zijn perioden in de kunst, waarin eenvoud gelijk staat met vermetele oorspronkelijkheid -Achille Poincelot
er-zijn-perioden-in-de-kunst-waarin-eenvoud-gelijk-staat-met-vermetele-oorspronkelijkheid