De tweede helft van het leven is vaak niets anders meer dan kattigheid van de eerste


de-tweede-helft-van-het-leven-is-vaak-niets-anders-meer-dan-kattigheid-van-de-eerste
fliegende blätterdetweedehelftvanhetlevenisvaaknietsandersmeerdankattigheiddeeerstede tweedetweede helfthelft vanvan hethet levenleven isis vaakvaak nietsanders meermeer dandan kattigheidkattigheid vanvan dede eerstede tweede helfttweede helft vanhelft van hetvan het levenhet leven isleven is vaakis vaak nietsvaak niets andersniets anders meeranders meer danmeer dan kattigheiddan kattigheid vankattigheid van devan de eerstede tweede helft vantweede helft van hethelft van het levenvan het leven ishet leven is vaakleven is vaak nietsis vaak niets andersvaak niets anders meerniets anders meer dananders meer dan kattigheidmeer dan kattigheid vandan kattigheid van dekattigheid van de eerstede tweede helft van hettweede helft van het levenhelft van het leven isvan het leven is vaakhet leven is vaak nietsleven is vaak niets andersis vaak niets anders meervaak niets anders meer danniets anders meer dan kattigheidanders meer dan kattigheid vanmeer dan kattigheid van dedan kattigheid van de eerste

De eerste helft van het leven gaat voorbij met verlangen naar de tweede helft, de tweede helft met het betreuren van de eerste -Alphonse Karr
de-eerste-helft-van-het-leven-gaat-voorbij-met-verlangen-naar-de-tweede-helft-de-tweede-helft-met-het-betreuren-van-de-eerste
De eerste helft van ons leven wordt bedorven door onze ouders en de tweede helft door onze kinderen -Clarence Darrow
de-eerste-helft-van-ons-leven-wordt-bedorven-door-onze-ouders-de-tweede-helft-door-onze-kinderen
In de tweede helft van het leven moet men de innerlijke wereld leren kennen. Dat is een algemeen probleem -Carl Gustav Jung
in-de-tweede-helft-van-het-leven-moet-men-de-innerlijke-wereld-leren-kennen-dat-is-een-algemeen-probleem
De statistiek is vaak niets anders dan de schoolvosserij van de ervaring -G.-M. Valtour
de-statistiek-is-vaak-niets-anders-dan-de-schoolvosserij-van-de-ervaring
De smart van machtige mensen is vaak niets anders dan toorn -Gabriel Sénac de Meilhan
de-smart-van-machtige-mensen-is-vaak-niets-anders-dan-toorn
Hoe vaak houden wij voor onverzoenlijkheid van mening, wat niets anders is dan verschil in temperament -Arthur Schnitzler
hoe-vaak-houden-wij-voor-onverzoenlijkheid-van-mening-wat-niets-anders-is-dan-verschil-in-temperament