De veiligste manier om de grenzen van je kennis te verbergen, is ze niet te overschrijden


de-veiligste-manier-om-de-grenzen-van-kennis-te-verbergen-is-ze-niet-te-overschrijden
giacomo leopardideveiligstemanieromdegrenzenvankennisteverbergeniszenietoverschrijdende veiligsteveiligste maniermanier omom dede grenzengrenzen vanvan jeje kenniskennis tete verbergenis zeze nietniet tete overschrijdende veiligste manierveiligste manier ommanier om deom de grenzende grenzen vangrenzen van jevan je kennisje kennis tekennis te verbergenis ze nietze niet teniet te overschrijdende veiligste manier omveiligste manier om demanier om de grenzenom de grenzen vande grenzen van jegrenzen van je kennisvan je kennis teje kennis te verbergenis ze niet teze niet te overschrijdende veiligste manier om deveiligste manier om de grenzenmanier om de grenzen vanom de grenzen van jede grenzen van je kennisgrenzen van je kennis tevan je kennis te verbergenis ze niet te overschrijden

Als de bevelhebber bekwaam is, moet hij door wetten zodanig aan banden worden gelegd dat hij de grenzen van de macht niet kan overschrijdenAls de tijgers ontsnapt zijn is hun kooi de veiligste plaats om je te verbergenIn 's mensen geest heerst een ingeboren neiging tot bespiegeling en tot doorgronding van het wereldverloop. Telkens opnieuw beproeft hij de grenzen van zijn weten te overschrijdenDe veiligste manier om in leven te blijven, is de anderen laten verrekkenDe veiligste manier om je geld te verdubbelen is het een keer dubbel vouwen en het in je zak stekenVeel over jezelf praten kan ook een manier zijn om je te verbergen