De verdienste is troost voor alles


de-verdienste-is-troost-voor-alles
montesquieudeverdiensteistroostvoorallesde verdiensteverdienste isis troosttroost voorde verdienste isverdienste is troostis troost voortroost voor allesde verdienste is troostverdienste is troost vooris troost voor allesde verdienste is troost voorverdienste is troost voor alles

De verdienste benijdt het succes, en het succes houdt zich voor verdiensteDe wereld beloont wél zo dikwijls de schijn van verdienste als de verdienste zelfMensen die troost nodig hebben, worden door geen enkel troostmiddel zo opgebeurd als door de bewering dat er voor hun geval geen troost bestaat. Daarin ligt zo een onderscheiding besloten, dat zijn hun hoofd weer opheffenDe gemoedsrust komt voort uit grote verdienste of uit het ontbreken van enige verdiensteBescheidenheid is voor verdienste, wat schaduwen zijn voor de figuren in een schilderij; zij geeft er kracht en reliëf aanMijn slotsom van het leven is dat in de arbeid alles te vinden is wat een mens behoeft tot troost