De vergetelheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen bewijst aan het verstand


de-vergetelheid-bewijst-grotere-diensten-aan-het-hart-dan-het-geheugen-bewijst-aan-het-verstand
francois mauriacdevergetelheidbewijstgroteredienstenaanhethartdangeheugenverstandde vergetelheidvergetelheid bewijstbewijst groteregrotere dienstendiensten aanaan hethet harthart dandan hethet geheugengeheugen bewijstbewijst aanaan hethet verstandde vergetelheid bewijstvergetelheid bewijst groterebewijst grotere dienstengrotere diensten aandiensten aan hetaan het harthet hart danhart dan hetdan het geheugenhet geheugen bewijstgeheugen bewijst aanbewijst aan hetaan het verstandde vergetelheid bewijst groterevergetelheid bewijst grotere dienstenbewijst grotere diensten aangrotere diensten aan hetdiensten aan het hartaan het hart danhet hart dan hethart dan het geheugendan het geheugen bewijsthet geheugen bewijst aangeheugen bewijst aan hetbewijst aan het verstandde vergetelheid bewijst grotere dienstenvergetelheid bewijst grotere diensten aanbewijst grotere diensten aan hetgrotere diensten aan het hartdiensten aan het hart danaan het hart dan hethet hart dan het geheugenhart dan het geheugen bewijstdan het geheugen bewijst aanhet geheugen bewijst aan hetgeheugen bewijst aan het verstand

De genade bewijst, dat het gevoel van het hart sterker is dan dat voor het recht; het is de overwinning van het hart over het verstand -Mme De Staël
de-genade-bewijst-dat-het-gevoel-van-het-hart-sterker-is-dan-dat-voor-het-recht-het-is-de-overwinning-van-het-hart-over-het-verstand
Een glimlach is als een lamp aan het venster van het gezicht, die bewijst dat het hart thuis is -François Rabelais
een-glimlach-is-als-een-lamp-aan-het-venster-van-het-gezicht-die-bewijst-dat-het-hart-thuis-is
Wanneer iets streng bestraft wordt, dan bewijst dat nog helemaal niet dat het verkeerd is; het bewijst enkel dat het tegen de belangen van de machthebbers indruist -Johann Gottfried Seume
wanneer-iets-streng-bestraft-wordt-dan-bewijst-dat-nog-helemaal-niet-dat-het-verkeerd-is-het-bewijst-enkel-dat-het-tegen-de-belangen-van-de
De mensen zijn niet zeldzaam, die graag de diensten, die men hun bewijst, laten betalen -Georges Courteline
de-mensen-zijn-niet-zeldzaam-die-graag-de-diensten-die-men-hun-bewijst-laten-betalen
Wie een weldaad bewijst aan iemand die het verdient, verplicht de ganse mensheid -Publilius Syrus
wie-een-weldaad-bewijst-aan-iemand-die-het-verdient-verplicht-de-ganse-mensheid
Een slechte wet, die streng wordt toegepast, bewijst meer diensten dan een goede wet die willekeurig wordt uitgelegd -Napoleon
een-slechte-wet-die-streng-wordt-toegepast-bewijst-meer-diensten-dan-een-goede-wet-die-willekeurig-wordt-uitgelegd