De versleten harten zijn niet degene, welke het meest hebben gediend


de-versleten-harten-zijn-niet-degene-welke-het-meest-hebben-gediend
jean-louis-auguste commersondeversletenhartenzijnnietdegenewelkehetmeesthebbengediendde versletenversleten hartenharten zijnzijn nietniet degenewelke hethet meestmeest hebbenhebben gediendde versleten hartenversleten harten zijnharten zijn nietzijn niet degenewelke het meesthet meest hebbenmeest hebben gediendde versleten harten zijnversleten harten zijn nietharten zijn niet degenewelke het meest hebbenhet meest hebben gediendde versleten harten zijn nietversleten harten zijn niet degenewelke het meest hebben gediend

De meest ontwikkelde naties zijn altijd die, welke het meest de zee bevaren -Ralph Waldo Emerson
de-meest-ontwikkelde-naties-zijn-altijd-die-welke-het-meest-de-zee-bevaren
De meest welkome bezoekers zijn die welke opbellen dat ze niet kunnen komen -Karel Jonckheere
de-meest-welkome-bezoekers-zijn-die-welke-opbellen-dat-ze-niet-kunnen-komen
Bismarck heeft van de journalisten gezegd, dat het meest mensen zijn, die hun roeping hebben gemist. De waarheid is nog veel erger: het zijn meest mensen, die hun roeping niet hebben gemist -Ernst Hohenemser
bismarck-heeft-van-de-journalisten-gezegd-dat-het-meest-mensen-zijn-die-hun-roeping-hebben-gemist-de-waarheid-is-nog-veel-erger-het-zijn-meest-mensen
Ook in de meest knoestige en harde harten bevinden zich enige muzikale snaren; maar in elk van ons zijn ze verschillend gestemd -James Russell Lowell
ook-in-de-meest-knoestige-harde-harten-bevinden-zich-enige-muzikale-snaren-maar-in-elk-van-ons-zijn-ze-verschillend-gestemd
Dokter vraagt propere werkster, moet reeds gediend hebben -L. Verbeeck
dokter-vraagt-propere-werkster-moet-reeds-gediend-hebben
Tedere harten zijn grote harten -Victor Hugo
tedere-harten-zijn-grote-harten