De vlinder telt geen maanden doch momenten en heeft tijd genoeg


de-vlinder-telt-geen-maanden-doch-momenten-heeft-tijd-genoeg
saädidevlinderteltgeenmaandendochmomentenheefttijdgenoegde vlindervlinder telttelt geengeen maandenmaanden dochdoch momentenmomenten enen heeftheeft tijdtijd genoegde vlinder teltvlinder telt geentelt geen maandengeen maanden dochmaanden doch momentendoch momenten enmomenten en heeften heeft tijdheeft tijd genoegde vlinder telt geenvlinder telt geen maandentelt geen maanden dochgeen maanden doch momentenmaanden doch momenten endoch momenten en heeftmomenten en heeft tijden heeft tijd genoegde vlinder telt geen maandenvlinder telt geen maanden dochtelt geen maanden doch momentengeen maanden doch momenten enmaanden doch momenten en heeftdoch momenten en heeft tijdmomenten en heeft tijd genoeg

De tijd, zo kortstondig, heeft een traagheid, die iemand stervensmoede maakt, wanneer de ledige ziel de ogenblikken telt. Het werk echter geeft de tijd vleugels -Jean-François Marmontel
de-tijd-zo-kortstondig-heeft-een-traagheid-die-iemand-stervensmoede-maakt-wanneer-de-ledige-ziel-de-ogenblikken-telt-het-werk-echter-geeft-de-tijd
De mens die het meest geleefd heeft is niet hij, die de meeste jaren telt, doch hij, die het 't diepst ervaren heeft -Jean-Jacques Rousseau
de-mens-die-het-meest-geleefd-heeft-is-niet-hij-die-de-meeste-jaren-telt-doch-hij-die-het-'t-diepst-ervaren-heeft
Een man die jong in jaren is, kan oud in uren zijn wanneer hij geen tijd verloren heeft doen gaan; doch dat komt zelden voor -Francis Bacon
een-man-die-jong-in-jaren-is-kan-oud-in-uren-zijn-wanneer-hij-geen-tijd-verloren-heeft-doen-gaan-doch-dat-komt-zelden-voor
Het toppunt van optimisme: als je tegen een Belg zegt dat hij nog maar twee maanden te leven heeft, dan kiest hij voor de maanden juli en augustus -Myriam Thijs
het-toppunt-van-optimisme-als-tegen-een-belg-zegt-dat-hij-nog-maar-twee-maanden-te-leven-heeft-dan-kiest-hij-voor-de-maanden-juli-augustus
De meeste tijd verliest men op momenten dat men tijd wil winnen -John Steinbeck
de-meeste-tijd-verliest-men-op-momenten-dat-men-tijd-wil-winnen