De vlinder telt geen maanden doch momenten en heeft tijd genoeg


de-vlinder-telt-geen-maanden-doch-momenten-heeft-tijd-genoeg
saädidevlinderteltgeenmaandendochmomentenheefttijdgenoegde vlindervlinder telttelt geengeen maandenmaanden dochdoch momentenmomenten enen heeftheeft tijdtijd genoegde vlinder teltvlinder telt geentelt geen maandengeen maanden dochmaanden doch momentendoch momenten enmomenten en heeften heeft tijdheeft tijd genoegde vlinder telt geenvlinder telt geen maandentelt geen maanden dochgeen maanden doch momentenmaanden doch momenten endoch momenten en heeftmomenten en heeft tijden heeft tijd genoegde vlinder telt geen maandenvlinder telt geen maanden dochtelt geen maanden doch momentengeen maanden doch momenten enmaanden doch momenten en heeftdoch momenten en heeft tijdmomenten en heeft tijd genoeg

De tijd, zo kortstondig, heeft een traagheid, die iemand stervensmoede maakt, wanneer de ledige ziel de ogenblikken telt. Het werk echter geeft de tijd vleugelsDe mens die het meest geleefd heeft is niet hij, die de meeste jaren telt, doch hij, die het 't diepst ervaren heeftEen man die jong in jaren is, kan oud in uren zijn wanneer hij geen tijd verloren heeft doen gaan; doch dat komt zelden voorHet toppunt van optimisme: als je tegen een Belg zegt dat hij nog maar twee maanden te leven heeft, dan kiest hij voor de maanden juli en augustusDe meeste tijd verliest men op momenten dat men tijd wil winnenAmeleia betekent zorgeloosheid, slordigheid. Maar ik geef in 't vervolg geen vertaling van zoiets. Dat 's mijn werk niet. Wie 't geluk heeft geen Grieks of Latijn te kennen, moet maar vragen aan z'n neef de dominee, of aan 'n