De volmaakte mens heeft geen 'ik', de wijze heeft geen 'goede naam', de heilige heeft geen 'verdienste'


de-volmaakte-mens-heeft-geen-'ik'-de-wijze-heeft-geen-'goede-naam'-de-heilige-heeft-geen-'verdienste'
tsjwang-tsedevolmaaktemensheeftgeen'ik'dewijze'goedenaam'heilige'verdienste'de volmaaktevolmaakte mensmens heeftheeft geengeen 'ikde wijzewijze heeftheeft geengeen 'goedegoede naamde heiligeheilige heeftheeft geengeen 'verdienstede volmaakte mensvolmaakte mens heeftmens heeft geenheeft geen 'ikde wijze heeftwijze heeft geenheeft geen 'goedegeen 'goede naamde heilige heeftheilige heeft geenheeft geen 'verdienstede volmaakte mens heeftvolmaakte mens heeft geenmens heeft geen 'ikde wijze heeft geenwijze heeft geen 'goedeheeft geen 'goede naamde heilige heeft geenheilige heeft geen 'verdienstede volmaakte mens heeft geenvolmaakte mens heeft geen 'ikde wijze heeft geen 'goedewijze heeft geen 'goede naamde heilige heeft geen 'verdienste

De waarlijk wijze man heeft geen plannen, en heeft daarom geen wijsheid nodigDie geen taal heeft, is geen naam waard, waar geen taal leeft, is geen volkDe wijze maakt geen plannen. Daarom heeft hij geen kennis nodig. Hij heeft ook geen voorwerpen nodig. Daarom drijft hij geen handelDe wijze handelt, maar heeft geen bezit. Hij voltooit zijn werk, maar heeft geen trots. Hij verlangt niet naar eer en roemAls je geen aandacht schenkt aan het bestaan en niet hecht aan het niet-bestaan, ben je geen heilige of wijze, maar gewoon iemand die zijn zaken op orde heeftGeen mens zo gek, of hij heeft een goede trek