De vooruitgang is een kreupele vrouw: zij kan slechts hinkend naar ons toe komen


de-vooruitgang-is-een-kreupele-vrouw-zij-kan-slechts-hinkend-naar-ons-toe-komen
mahatma gandhidevooruitgangiseenkreupelevrouwzijkanslechtshinkendnaaronstoekomende vooruitgangvooruitgang isis eeneen kreupelekreupele vrouwzij kankan slechtsslechts hinkendhinkend naarnaar onsons toetoe komende vooruitgang isvooruitgang is eenis een kreupeleeen kreupele vrouwzij kan slechtskan slechts hinkendslechts hinkend naarhinkend naar onsnaar ons toeons toe komende vooruitgang is eenvooruitgang is een kreupeleis een kreupele vrouwzij kan slechts hinkendkan slechts hinkend naarslechts hinkend naar onshinkend naar ons toenaar ons toe komende vooruitgang is een kreupelevooruitgang is een kreupele vrouwzij kan slechts hinkend naarkan slechts hinkend naar onsslechts hinkend naar ons toehinkend naar ons toe komen

Hoe komt het dat een kreupele ons niet ergert, maar wel een kreupele geest? Omdat een kreupele erkent dat wij goed lopen, maar een kreupele geest zegt dat wij het zijn die hinken -Blaise Pascal
hoe-komt-het-dat-een-kreupele-ons-niet-ergert-maar-wel-een-kreupele-geest-omdat-een-kreupele-erkent-dat-wij-goed-lopen-maar-een-kreupele-geest-zegt
Een man is altijd op zoek naar iemand tegen wie hij kan pochen; een vrouw naar een schouder waar ze haar hoofd op kan leggen -Henry Louis Mencken
een-man-is-altijd-op-zoek-naar-iemand-tegen-wie-hij-kan-pochen-een-vrouw-naar-een-schouder-waar-ze-haar-hoofd-op-kan-leggen
Wanneer een vrouw meent dat zij zo nodig voor het geluk van een man moet zorgen, is zij er na aan toe hem ongelukkig te maken -Gerard Reve
wanneer-een-vrouw-meent-dat-zij-zo-nodig-voor-het-geluk-van-een-man-moet-zorgen-is-zij-er-na-aan-toe-hem-ongelukkig-te-maken
Emancipatie is de vooruitgang van de vrouw van voorrecht naar gelijkberechtiging -Marcello Mastroianni
emancipatie-is-de-vooruitgang-van-de-vrouw-van-voorrecht-naar-gelijkberechtiging