De vos heeft vele streken, en de egel maar een, doch dat is de beste van allemaal


de-vos-heeft-vele-streken-de-egel-maar-een-doch-dat-is-de-beste-van-allemaal
erasmusdevosheeftvelestrekendeegelmaareendochdatisbestevanallemaalde vosvos heeftheeft velevele strekenen dede egelegel maarmaar eendoch datdat isis dede bestebeste vanvan allemaalde vos heeftvos heeft veleheeft vele strekenen de egelde egel maaregel maar eendoch dat isdat is deis de bestede beste vanbeste van allemaalde vos heeft velevos heeft vele strekenen de egel maarde egel maar eendoch dat is dedat is de besteis de beste vande beste van allemaalde vos heeft vele strekenen de egel maar eendoch dat is de bestedat is de beste vanis de beste van allemaal

De waarheid heeft vele gezichten, de leugen heeft er maar één -Georges Schehadé
de-waarheid-heeft-vele-gezichten-de-leugen-heeft-er-maar-één
De meerderheid heeft vele harten, maar een hart heeft zij niet -Otto von Bismarck
de-meerderheid-heeft-vele-harten-maar-een-hart-heeft-zij-niet
De boekdrukkunst heeft de kennis wel verbreid, doch in gehalte verminderd. Het vele lezen is schadelijk voor het denken -G. C. Lichtenberg
de-boekdrukkunst-heeft-de-kennis-wel-verbreid-doch-in-gehalte-verminderd-het-vele-lezen-is-schadelijk-voor-het-denken
De leeuw kan zich niet verdedigen tegen valstrikken, en de vos niet tegen wolven. De heerser moet dan ook een vos zijn om de valstrikken in de gaten te hebben, en een leeuw om de wolven af te schrikken -Machiavelli
de-leeuw-kan-zich-niet-verdedigen-tegen-valstrikken-de-vos-niet-tegen-wolven-de-heerser-moet-dan-ook-een-vos-zijn-om-de-valstrikken-in-de-gaten-te
Liederen en spreekwoorden hebben het allemaal over de vrouwelijke wispelturigheid, maar ze zijn allemaal geschreven door mannen -Jane Austen
liederen-spreekwoorden-hebben-het-allemaal-over-de-vrouwelijke-wispelturigheid-maar-ze-zijn-allemaal-geschreven-door-mannen
Er zijn vele religies doch er is slechts één moraal -John Ruskin
er-zijn-vele-religies-doch-er-is-slechts-één-moraal