De vrek verliest alles, doordat hij alles wil winnen


de-vrek-verliest-alles-doordat-hij-alles-wil-winnen
jean de la fontainedevrekverliestallesdoordathijalleswilwinnende vrekvrek verliestverliest allesdoordat hijhij allesalles wilwil winnende vrek verliestvrek verliest allesdoordat hij alleshij alles wilalles wil winnende vrek verliest allesdoordat hij alles wilhij alles wil winnendoordat hij alles wil winnen

De vrek ontzegt zich alles, uit vrees dat hij zich vandaag of morgen iets zal moeten ontzeggenMaar iemand die tegen de wil van het volk dankzij de gunst van aanzienlijken aan de macht komt, moet vóór alles proberen het volk voor zich te winnen; iets dat hem niet moeilijk zal vallen wanneer hij het onder zijn bescherming neemtDe meeste tijd verliest men op momenten dat men tijd wil winnenAlles wat je verliest verdubbelt automatisch in waardeDe spaarzame verliest niets, de gierigaard behoudt allesMisvattingen ontstaan niet alleen doordat men dingen niet weet, maar ook doordat men zich al een oordeel aanmatigt, terwijl men nog niet alles weet wat daartoe nodig is