De vrijheid is, zegt men, een goddelijke zaak. De vrijheid, die wordt; vrijheid om van verveling te sterven, is minder goddelijk


de-vrijheid-is-zegt-men-een-goddelijke-zaak-de-vrijheid-die-wordt-vrijheid-om-van-verveling-te-sterven-is-minder-goddelijk
thomas carlyledevrijheidiszegtmeneengoddelijkezaakvrijheiddiewordtomvanvervelingtestervenismindergoddelijkde vrijheidvrijheid iszegt meneen goddelijkegoddelijke zaakde vrijheiddie wordtvrijheid omom vanvan vervelingverveling tete stervenis minderminder goddelijkde vrijheid iseen goddelijke zaakvrijheid om vanom van vervelingvan verveling teverveling te stervenis minder goddelijkvrijheid om van vervelingom van verveling tevan verveling te stervenvrijheid om van verveling teom van verveling te sterven

Verscheidenheid dankt men aan vrijheid: elke kleine, maar essentiële gevarieerdheid in mensen maakt vrijheid een vereisteIeders vrijheid heeft tot natuurlijke grenzen de vrijheid van anderenJe moet voor vrijheid wat van je eigen vrijheid inleverenEr mag geen vrijheid zijn tot vernietiging van de vrijheid.De vrijheid om te bedreigen, te onderdrukken, te roven, te bedriegen, uit te zuigen, de moorden, dat is de vrijheid van de duivelVrijheid is nog nooit ingesteld door de staat. Vrijheid is altijd ingesteld door de onderdanen van een staat. De geschiedenis van de vrijheid is de geschiedenis van de beperking van de staatsmacht, niet de toename ervan