De waarheid komt steeds tot stand en tot groei in de strijd met de leugen


de-waarheid-komt-steeds-tot-stand-tot-groei-in-de-strijd-met-de-leugen
mao tse toengdewaarheidkomtsteedstotstandgroeiindestrijdmetleugende waarheidwaarheid komtkomt steedssteeds tottot standen tottot groeigroei inin dede strijdstrijd metmet dede leugende waarheid komtwaarheid komt steedskomt steeds totsteeds tot standtot stand enstand en toten tot groeitot groei ingroei in dein de strijdde strijd metstrijd met demet de leugende waarheid komt steedswaarheid komt steeds totkomt steeds tot standsteeds tot stand entot stand en totstand en tot groeien tot groei intot groei in degroei in de strijdin de strijd metde strijd met destrijd met de leugende waarheid komt steeds totwaarheid komt steeds tot standkomt steeds tot stand ensteeds tot stand en tottot stand en tot groeistand en tot groei inen tot groei in detot groei in de strijdgroei in de strijd metin de strijd met dede strijd met de leugen

In het leven komt het erop aan, wie een waarheid zegt. In sommige monden wordt zelfs de waarheid tot leugen -Thomas Mann
in-het-leven-komt-het-erop-aan-wie-een-waarheid-zegt-in-sommige-monden-wordt-zelfs-de-waarheid-tot-leugen
Ken ik mijn verhouding tot mij zelf en tot de buitenwereld, dan noem ik dat waarheid. En zo kan ieder zijn eigen waarheid hebben en is het toch steeds dezelfde -Johann Wolfgang von Goethe
ken-ik-mijn-verhouding-tot-mij-zelf-tot-de-buitenwereld-dan-noem-ik-dat-waarheid-en-zo-kan-ieder-zijn-eigen-waarheid-hebben-is-het-toch-steeds
Niemand heeft ooit iets gewoons tot stand gebracht, die niet iets buitengewoons tot stand brengen wilde -Marie von Ebner-Eschenbach
niemand-heeft-ooit-iets-gewoons-tot-stand-gebracht-die-niet-iets-buitengewoons-tot-stand-brengen-wilde
Elke waarheid is alleen maar waarheid tot op zekere hoogte; komt zij aan haar grens dan komt er een kontrapunt en wordt zij onwaarheid -Sören Kierkegaard
elke-waarheid-is-alleen-maar-waarheid-tot-op-zekere-hoogte-komt-zij-aan-haar-grens-dan-komt-er-een-kontrapunt-wordt-zij-onwaarheid
Genoegen komt tot stand in vier fasen - waarneming, gewaarwording, aanraking en verlangen -Krishnamurti
genoegen-komt-tot-stand-in-vier-fasen-waarneming-gewaarwording-aanraking-verlangen
Er komt niets groots tot stand zonder obsessie, de spijker om het ongrijpbare aan op te hangen -Malcolm de Chazal
er-komt-niets-groots-tot-stand-zonder-obsessie-de-spijker-om-het-ongrijpbare-aan-op-te-hangen