De weetlust die een ieder is aangeboren verlangt de oorsprong van alle dingen verklaard te zien


de-weetlust-die-een-ieder-is-aangeboren-verlangt-de-oorsprong-van-alle-dingen-verklaard-te-zien
arthur van schendeldeweetlustdieeeniederisaangeborenverlangtdeoorsprongvanalledingenverklaardteziende weetlustweetlust diedie eeneen iederieder isis aangeborenaangeboren verlangtverlangt dede oorsprongoorsprong vanvan allealle dingendingen verklaardverklaard tete ziende weetlust dieweetlust die eendie een iedereen ieder isieder is aangeborenis aangeboren verlangtaangeboren verlangt deverlangt de oorsprongde oorsprong vanoorsprong van allevan alle dingenalle dingen verklaarddingen verklaard teverklaard te ziende weetlust die eenweetlust die een iederdie een ieder iseen ieder is aangeborenieder is aangeboren verlangtis aangeboren verlangt deaangeboren verlangt de oorsprongverlangt de oorsprong vande oorsprong van alleoorsprong van alle dingenvan alle dingen verklaardalle dingen verklaard tedingen verklaard te ziende weetlust die een iederweetlust die een ieder isdie een ieder is aangeboreneen ieder is aangeboren verlangtieder is aangeboren verlangt deis aangeboren verlangt de oorsprongaangeboren verlangt de oorsprong vanverlangt de oorsprong van allede oorsprong van alle dingenoorsprong van alle dingen verklaardvan alle dingen verklaard tealle dingen verklaard te zien

De oorsprong van alle dingen is kleinWanneer gij verheven zijt boven lof en blaam en uw wil alle dingen bevelen wil, gelijk de wil een minnaars; daar is de oorsprong uwer deugdDe betekenis van de beeldende kunst ligt in het bijzonder in haar vermogen de ziel te herinneren aan haar oorsprong. Zij is in staat als het ware een beeld van die oorsprong te scheppenHet zal een feest zijn als ieder de helft doet van wat hij van anderen verlangtDe wijze verlangt ernaar zonder verlangen te zijn en streeft niet naar dingen die moeilijk te krijgen zijn. Hij leert niet te leren en richt zich op dingen die de menigte niet zietAlle wezens onder de hemel hebben hun oorsprong in het zijnde; het zijnde heeft zijn oorsprong in het niet-zijnde