De weg naar succes is altijd onder constructie


de-weg-naar-succes-is-altijd-onder-constructie
louis van gaaldewegnaarsuccesisaltijdonderconstructiede wegweg naarnaar successucces isis altijdaltijd onderonder constructiede weg naarweg naar succesnaar succes issucces is altijdis altijd onderaltijd onder constructiede weg naar succesweg naar succes isnaar succes is altijdsucces is altijd onderis altijd onder constructiede weg naar succes isweg naar succes is altijdnaar succes is altijd ondersucces is altijd onder constructie

Ik ken geen zekere weg naar het succes, alleen een naar de zekere mislukking: het iedereen naar de zin willen makenDe weg naar succes is gevuld met vrouwen die hun echtgenoten voortduwenDe weg naar succes zou veel korter duren als er niet telkens van die verrukkelijke pleisterplaatsen warenDe weg naar het succes bestaat niet uit kleine succesjes maar uit kleine foutjesDe constante drang naar succes, dat is mijn drijfveer, ik vind het heerlijk om succes te hebbenVolharden en voortgaan op de zelfde weg, welke die weg ook zij, dat is het geheim van het succes