De weg van de aarde naar de sterren is niet effen


de-weg-van-de-aarde-naar-de-sterren-is-niet-effen
senecadewegvandeaardenaarsterrenisnieteffende wegweg vanvan dede aardeaarde naarnaar dede sterrensterren isis nietniet effende weg vanweg van devan de aardede aarde naaraarde naar denaar de sterrende sterren issterren is nietis niet effende weg van deweg van de aardevan de aarde naarde aarde naar deaarde naar de sterrennaar de sterren isde sterren is nietsterren is niet effende weg van de aardeweg van de aarde naarvan de aarde naar dede aarde naar de sterrenaarde naar de sterren isnaar de sterren is nietde sterren is niet effen

Ik houd van hen die niet eerst achter de sterren een reden zoeken om onder te gaan en offer te zijn; doch die zich der aarde offeren, opdat de aarde eenmaal de Übermensch behoreTerwijl ik naar buiten naar de hemel keek, naar al die oneindige sterren, het deed me beseffen hoe onbeduidend zij zijnDit, is nu mijn weg, waar is de uwe? Zo antwoordde ik hun, die mij naar de weg vroegen. Die weg namelijk, bestaat niet!Democratie kan niet van buitenaf op een natie worden opgelegd. Elke samenleving moet op zoek naar zijn eigen weg, en geen weg is perfectNiemand kijkt naar wat zich voor zijn voeten bevindt; wij staren allemaal naar de sterrenDe beste weg naar vooruitgang is de weg van de vrijheid.