De welsprekendheid ligt in de ziel, en niet in het woord


de-welsprekendheid-ligt-in-de-ziel-niet-in-het-woord
jean-françois marmonteldewelsprekendheidligtindezielniethetwoordde welsprekendheidwelsprekendheid ligtligt inin dede zielen nietniet inin hethet woordde welsprekendheid ligtwelsprekendheid ligt inligt in dein de zielen niet inniet in hetin het woordde welsprekendheid ligt inwelsprekendheid ligt in deligt in de zielen niet in hetniet in het woordde welsprekendheid ligt in dewelsprekendheid ligt in de zielen niet in het woord

De ware welsprekendheid spot met (aangeleerde) welsprekendheidGeen woorden zijn in staat om de geheime ziel bloot te leggen, want de waarheid ontzegt alle welsprekendheid aan de smartIn de boeken ligt de ziel van het ganse verledenHet paradijs en de hel op aarde ligt in het woord VrouwDe ziel van deze man ligt in zijn klerenHet doel van welsprekendheid is niet oprechtheid, maar overredingskracht