De wereld vergeeft alles aan de handigen, niets aan de onhandigen


de-wereld-vergeeft-alles-aan-de-handigen-niets-aan-de-onhandigen
victor cherbuliezdewereldvergeeftallesaandehandigennietsonhandigende wereldwereld vergeeftvergeeft allesalles aanaan dede handigenniets aanaan dede onhandigende wereld vergeeftwereld vergeeft allesvergeeft alles aanalles aan deaan de handigenniets aan deaan de onhandigende wereld vergeeft alleswereld vergeeft alles aanvergeeft alles aan dealles aan de handigenniets aan de onhandigende wereld vergeeft alles aanwereld vergeeft alles aan devergeeft alles aan de handigen

Aan de groten vergeeft men nietsMen kan aan alles twijfelen, aan de mens en aan de wereld, maar men kan niet twijfelen aan het lijden van de mensenDe liefde openbaart aan de man een wereld buiten zichzelf, aan de vrouw een wereld in zichzelf. Beiden zijn verwonderd, dit alles tevoren nooit te hebben gezien.De redelijke mens past zich aan de wereld aan; De onredelijke mens volhardt in zijn pogingen de wereld aan hemzelf aan te passen. Derhalve is alle vooruitgang afhankelijk van de onredelijke mensDe mensen die liefhebben twijfelen aan niets, of twijfelen aan allesWanneer een vrouw van een man houdt, vergeeft ze hem alles, zelfs zijn misslagen, houdt ze niet van hem dan vergeeft ze ook niets, zelfs niet zijn deugden