De wereldbeschouwing van een mens is de spiegel van zijn karakter


de-wereldbeschouwing-van-een-mens-is-de-spiegel-van-zijn-karakter
peter siriusdewereldbeschouwingvaneenmensisdespiegelzijnkarakterde wereldbeschouwingwereldbeschouwing vanvan eeneen mensmens isis dede spiegelspiegel vanvan zijnzijn karakterde wereldbeschouwing vanwereldbeschouwing van eenvan een menseen mens ismens is deis de spiegelde spiegel vanspiegel van zijnvan zijn karakterde wereldbeschouwing van eenwereldbeschouwing van een mensvan een mens iseen mens is demens is de spiegelis de spiegel vande spiegel van zijnspiegel van zijn karakterde wereldbeschouwing van een menswereldbeschouwing van een mens isvan een mens is deeen mens is de spiegelmens is de spiegel vanis de spiegel van zijnde spiegel van zijn karakter

Te vergeefs doen wij moeite, om het karakter van een mens te schilderen. Men stelle echter zijn daden bijeen, en een beeld van het karakter zal ons tegemoet tredenDe ware rijkdom van een mens is het goede dat hij verricht in de wereld. Schoonheid is eeuwigheid die naar zichzelf kijkt in de spiegel. Maar jij bent eeuwigheid en jij bent de spiegelDe geschiedenis van een mens is zijn karakterHet karakter van een mens maakt zijn lotIn het karakter van ieder mens zit iets dat zich niet laat breken - het geraamte van het karakterNiet de som van zijn eigenschappen maakt het karakter van een mens uit, doch hun produkt