De wetenschap is een prachtig iets zolang je er je brood niet mee hoeft te verdienen


de-wetenschap-is-een-prachtig-iets-zolang-er-brood-niet-mee-hoeft-te-verdienen
albert einsteindewetenschapiseenprachtigietszolangerbroodnietmeehoeftteverdienende wetenschapwetenschap isis eeneen prachtigprachtig ietsiets zolangzolang jeje erer jeje broodbrood nietniet meemee hoefthoeft tete verdienende wetenschap iswetenschap is eenis een prachtigeen prachtig ietsprachtig iets zolangiets zolang jezolang je erje er jeer je broodje brood nietbrood niet meeniet mee hoeftmee hoeft tehoeft te verdienende wetenschap is eenwetenschap is een prachtigis een prachtig ietseen prachtig iets zolangprachtig iets zolang jeiets zolang je erzolang je er jeje er je brooder je brood nietje brood niet meebrood niet mee hoeftniet mee hoeft temee hoeft te verdienende wetenschap is een prachtigwetenschap is een prachtig ietsis een prachtig iets zolangeen prachtig iets zolang jeprachtig iets zolang je eriets zolang je er jezolang je er je broodje er je brood nieter je brood niet meeje brood niet mee hoeftbrood niet mee hoeft teniet mee hoeft te verdienen

Kritiek kan nooit zo verschrikkelijk zijn als de mensen die er hun brood mee moeten verdienen -Gerd de Ley
kritiek-kan-nooit-zo-verschrikkelijk-zijn-als-de-mensen-die-er-hun-brood-mee-moeten-verdienen
Acteren is een volstrekt onbelangrijk talent en geen erg hoogstaande manier om je brood te verdienen. Shirley Temple kon het al toen ze vier was -Katharine Hepburn
acteren-is-een-volstrekt-onbelangrijk-talent-geen-erg-hoogstaande-manier-om-brood-te-verdienen-shirley-temple-kon-het-al-toen-ze-vier-was
Zolang men niet zegt dat een vrouw niet mooi hoeft te zijn, zullen mannen superieur zijn aan vrouwen -Jean Dutourd
zolang-men-niet-zegt-dat-een-vrouw-niet-mooi-hoeft-te-zijn-zullen-mannen-superieur-zijn-aan-vrouwen
Een van de grootste genoegens van het lezen van oude brieven is de wetenschap dat men ze niet hoeft te beantwoorden -Lord George Byron
een-van-de-grootste-genoegens-van-het-lezen-van-oude-brieven-is-de-wetenschap-dat-men-ze-niet-hoeft-te-beantwoorden
Zolang een vrouw charmant is, hoeft zij niets anders te zijn -Jan Vanspauwen
zolang-een-vrouw-charmant-is-hoeft-zij-niets-anders-te-zijn
Vrijheid is het brood dat mensen moeten verdienen door het zweet van hun voorhoofd -Hughes Félicité de Lamennais
vrijheid-is-het-brood-dat-mensen-moeten-verdienen-door-het-zweet-van-hun-voorhoofd