De wijsheid verleent de liefelijkheid sterkte, de liefelijkheid verleent de wijsheid glans


de-wijsheid-verleent-de-liefelijkheid-sterkte-de-liefelijkheid-verleent-de-wijsheid-glans
friedrich von bodenstedtdewijsheidverleentdeliefelijkheidsterkteglansde wijsheidwijsheid verleentverleent dede liefelijkheidliefelijkheid sterktede liefelijkheidliefelijkheid verleentverleent dede wijsheidwijsheid glansde wijsheid verleentwijsheid verleent deverleent de liefelijkheidde liefelijkheid sterktede liefelijkheid verleentliefelijkheid verleent deverleent de wijsheidde wijsheid glansde wijsheid verleent dewijsheid verleent de liefelijkheidverleent de liefelijkheid sterktede liefelijkheid verleent deliefelijkheid verleent de wijsheidverleent de wijsheid glansde wijsheid verleent de liefelijkheidwijsheid verleent de liefelijkheid sterktede liefelijkheid verleent de wijsheidliefelijkheid verleent de wijsheid glans

Jezus heeft geweend, Voltaire heeft geglimlacht; uit deze goddelijke tranen en deze menselijke glimlach is de liefelijkheid van de huidige beschaving gemaaktEendracht tussen hart, geest en wil, verleent alleen vaste zedelijkheidGrote rampspoed verleent zekere grootheid, zelfs aan een onbetekend wezenDe wijsheid des levens is altijd dieper en breder dan de wijsheid der mensenAls de Natuur de overhand over de wijsheid gekregen heeft, is de arme wijsheid erg zwakVeelheid van kennis is nog wijsheid niet, maar wijsheid is een zuivere structuur der ziel