De wijze draagt ruw geweven kleren over zijn lichaam en kostbare juwelen in zijn hart


de-wijze-draagt-ruw-geweven-kleren-over-zijn-lichaam-kostbare-juwelen-in-zijn-hart
lao-tsedewijzedraagtruwgewevenklerenoverzijnlichaamkostbarejuweleninhartde wijzewijze draagtdraagt ruwruw gewevengeweven klerenkleren overover zijnzijn lichaamlichaam enen kostbarekostbare juwelenjuwelen inin zijnzijn hartde wijze draagtwijze draagt ruwdraagt ruw gewevenruw geweven klerengeweven kleren overkleren over zijnover zijn lichaamzijn lichaam enlichaam en kostbareen kostbare juwelenkostbare juwelen injuwelen in zijnin zijn hartde wijze draagt ruwwijze draagt ruw gewevendraagt ruw geweven klerenruw geweven kleren overgeweven kleren over zijnkleren over zijn lichaamover zijn lichaam enzijn lichaam en kostbarelichaam en kostbare juwelenen kostbare juwelen inkostbare juwelen in zijnjuwelen in zijn hartde wijze draagt ruw gewevenwijze draagt ruw geweven klerendraagt ruw geweven kleren overruw geweven kleren over zijngeweven kleren over zijn lichaamkleren over zijn lichaam enover zijn lichaam en kostbarezijn lichaam en kostbare juwelenlichaam en kostbare juwelen inen kostbare juwelen in zijnkostbare juwelen in zijn hart

Wie zijn deugdzaamheid enkel draagt als zijn zondagse kleren kan beter naakt gaanDe wijze draagt zijn bezit in zichzelf meeBeoordelen een man niet naar zijn kleren , maar naar de kleren van zijn vrouwMaar een man die er naar streeft eerlijk te zijn of het langzamerhand te worden, draagt zijn rechter in het eigen hartDe wijze sluit zijn hart af, doet zijn deuren dicht en verspreidt lichtDe mens bestaat uit twee delen, zijn geest en zijn lichaam, maar het lichaam heeft meer plezier