De wijze maakt geen plannen. Daarom heeft hij geen kennis nodig. Hij heeft ook geen voorwerpen nodig. Daarom drijft hij geen handel


de-wijze-maakt-geen-plannen-daarom-heeft-hij-geen-kennis-nodig-hij-heeft-ook-geen-voorwerpen-nodig-daarom-drijft-hij-geen-handel
tsjwang-tsedewijzemaaktgeenplannendaaromheefthijkennisnodighijookvoorwerpendrijfthandelde wijzewijze maaktmaakt geengeen plannendaarom heeftheeft hijhij geengeen kenniskennis nodighij heeftheeft ookook geengeen voorwerpenvoorwerpen nodigdaarom drijftdrijft hijhij geengeen handelde wijze maaktwijze maakt geenmaakt geen plannendaarom heeft hijheeft hij geenhij geen kennisgeen kennis nodighij heeft ookheeft ook geenook geen voorwerpengeen voorwerpen nodigdaarom drijft hijdrijft hij geenhij geen handelde wijze maakt geenwijze maakt geen plannendaarom heeft hij geenheeft hij geen kennishij geen kennis nodighij heeft ook geenheeft ook geen voorwerpenook geen voorwerpen nodigdaarom drijft hij geendrijft hij geen handelde wijze maakt geen plannendaarom heeft hij geen kennisheeft hij geen kennis nodighij heeft ook geen voorwerpenheeft ook geen voorwerpen nodigdaarom drijft hij geen handel

De waarlijk wijze man heeft geen plannen, en heeft daarom geen wijsheid nodigDe wijze houdt zich aan eenheid en is een herder voor alle mensen. Hij is niet in zichzelf verdiept en daarom schittert hij. Hij laat zich niet kennen en daarom is hij voornaam. Hij komt niet voor zichzelf op en daarom is hij verdienstelijk. Hij kent zichzelf geen eer toe en daarom houdt hij standEen wijze heeft geen lijm nodig, want hij scheidt nietsDe wijze handelt, maar heeft geen bezit. Hij voltooit zijn werk, maar heeft geen trots. Hij verlangt niet naar eer en roemHij die het niet nodig heeft te liegen, is er trots op dat hij geen leugenaar isAls iemand geld nodig heeft, heeft hij geld nodig, en geen hoofdpijnpoeder of een gebed