De wind richt de boom weer op na hem neergebogen te hebben


de-wind-richt-de-boom-weer-op-na-hem-neergebogen-te-hebben
charles de gaulledewindrichtdeboomweeropnahemneergebogentehebbende windwind richtricht dede boomboom weerweer opop nana hemhem neergebogenneergebogen tete hebbende wind richtwind richt dericht de boomde boom weerboom weer opweer op naop na hemna hem neergebogenhem neergebogen teneergebogen te hebbende wind richt dewind richt de boomricht de boom weerde boom weer opboom weer op naweer op na hemop na hem neergebogenna hem neergebogen tehem neergebogen te hebbende wind richt de boomwind richt de boom weerricht de boom weer opde boom weer op naboom weer op na hemweer op na hem neergebogenop na hem neergebogen tena hem neergebogen te hebben

Heb ik nog een doel? Een haven, waarheen mijn ziel zich richt? Een goede wind? Ach, enkel wie weet, waarheen hij vaart, weet ook, welke wind hem goed en gunstig isEr zijn mensen die zo weinig durf hebben om iets te beweren, dat ze zich er nog niet toe kunnen brengen te zeggen, dat er een koude wind staat, hoe zeer ze hem ook mogen voelen, alvorens ze het anderen ook hebben horen zeggenVrees niet de wind van de tegenslag. Immers: een vlieger stijgt op tegen de wind, in plaats van met de wind meeAls een verborgen bloem in een ommuurde tuin, niet opgemerkt door het vee, door geen ploeg beroerd; de wind streelt hem, de zon sterkt hem, de regen brengt hem groot: veel jongens en meisjes opteren ervoorRicht uw aandacht op hem die u de wijn inschenkt, want hij is van belang, niet de bekerSchilderen en schrijven, takken van één boom en die boom ben ik