De wonderen van het genie berusten altijd op diepe overtuigingen, die zich aan alle ontleding onttrekken


de-wonderen-van-het-genie-berusten-altijd-op-diepe-overtuigingen-die-zich-aan-alle-ontleding-onttrekken
ralph waldo emersondewonderenvanhetgenieberustenaltijdopdiepeovertuigingendiezichaanalleontledingonttrekkende wonderenwonderen vanvan hethet geniegenie berustenberusten altijdaltijd opop diepediepe overtuigingendie zichzich aanaan allealle ontledingontleding onttrekkende wonderen vanwonderen van hetvan het geniehet genie berustengenie berusten altijdberusten altijd opaltijd op diepeop diepe overtuigingendie zich aanzich aan alleaan alle ontledingalle ontleding onttrekkende wonderen van hetwonderen van het genievan het genie berustenhet genie berusten altijdgenie berusten altijd opberusten altijd op diepealtijd op diepe overtuigingendie zich aan allezich aan alle ontledingaan alle ontleding onttrekkende wonderen van het geniewonderen van het genie berustenvan het genie berusten altijdhet genie berusten altijd opgenie berusten altijd op diepeberusten altijd op diepe overtuigingendie zich aan alle ontledingzich aan alle ontleding onttrekken

Dat is het ware genie van Amerika, een geloof in de eenvoudige dromen van de mensen, de nadruk op kleine wonderen -Barack Obama
dat-is-het-ware-genie-van-amerika-een-geloof-in-de-eenvoudige-dromen-van-de-mensen-de-nadruk-op-kleine-wonderen
Alle woorden van vriendschap en medegevoel ten spijt, blijft diepe smart altijd een kluizenaar -Nikolaus Lenau
alle-woorden-van-vriendschap-medegevoel-ten-spijt-blijft-diepe-smart-altijd-een-kluizenaar
Het is moeilijker zich aan de beheersing door anderen te onttrekken dan anderen te beheersen -Francois de la Rochefoucauld
het-is-moeilijker-zich-aan-de-beheersing-door-anderen-te-onttrekken-dan-anderen-te-beheersen
Van alle wonderen die ik ooit gehoord heb, lijkt mij het vreemdst dat mensen bang zijn -William Shakespeare
van-alle-wonderen-die-ik-ooit-gehoord-heb-lijkt-mij-het-vreemdst-dat-mensen-bang-zijn
De zelfmoord moet niet zijn een zich onttrekken aan daden, maar een daad -Plutarchus
de-zelfmoord-moet-niet-zijn-een-zich-onttrekken-aan-daden-maar-een-daad
Alleen een buitengewoon onwetend of buitengewoon intelligent iemand kan zich aan verandering onttrekken -Socrates
alleen-een-buitengewoon-onwetend-of-buitengewoon-intelligent-iemand-kan-zich-aan-verandering-onttrekken