De wreedheid van de onmachtige uit zich als onverschilligheid


de-wreedheid-van-de-onmachtige-uit-zich-als-onverschilligheid
marie von ebner-eschenbachdewreedheidvandeonmachtigeuitzichalsonverschilligheidde wreedheidwreedheid vanvan dede onmachtigeonmachtige uituit zichzich alsals onverschilligheidde wreedheid vanwreedheid van devan de onmachtigede onmachtige uitonmachtige uit zichuit zich alszich als onverschilligheidde wreedheid van dewreedheid van de onmachtigevan de onmachtige uitde onmachtige uit zichonmachtige uit zich alsuit zich als onverschilligheidde wreedheid van de onmachtigewreedheid van de onmachtige uitvan de onmachtige uit zichde onmachtige uit zich alsonmachtige uit zich als onverschilligheid

Wreedheid tegen dieren, en niet het minst de volmaakte onverschilligheid voor hun lijden, is mijns inziens één van de zwaarste misdrijven van het menselijk geslacht -Romain Rolland
wreedheid-tegen-dieren-niet-het-minst-de-volmaakte-onverschilligheid-voor-hun-lijden-is-mijns-inziens-één-van-de-zwaarste-misdrijven-van-het
Onverschilligheid van elke soort is verwerpelijk, zelfs de onverschilligheid tegenover zichzelve -Marie von Ebner-Eschenbach
onverschilligheid-van-elke-soort-is-verwerpelijk-zelfs-de-onverschilligheid-tegenover-zichzelve
Van goed gebruikte wreedheid kan men spreken wanneer iemand deze plotseling begaat, uit noodzaak zich te handhaven, en niet verder continueert, maar omzet in een zo groot mogelijk welzijn voor zijn onderdanen -Machiavelli
van-goed-gebruikte-wreedheid-kan-men-spreken-wanneer-iemand-deze-plotseling-begaat-uit-noodzaak-zich-te-handhaven-niet-verder-continueert-maar-omzet
Als onverstand zich met geweld verenigt,  brengt deze echt de dolste wreedheid voort -Friedrich von Logau
als-onverstand-zich-met-geweld-verenigt-brengt-deze-echt-de-dolste-wreedheid-voort
Gewennen vind ik goed, maar ik stel als voorwaarde, dat uit gewoonte geen onverschilligheid voortkomt -Friedrich Rückert
gewennen-vind-ik-goed-maar-ik-stel-als-voorwaarde-dat-uit-gewoonte-geen-onverschilligheid-voortkomt
Het karakter van een mens laat zich uit niets zo zeker kennen als uit een scherts, die hij kwalijk neemt -G. C. Lichtenberg
het-karakter-van-een-mens-laat-zich-uit-niets-zo-zeker-kennen-als-uit-een-scherts-die-hij-kwalijk-neemt