De zon gaat niemand voorbij maar als je zelf door de schaduw kruipt kan ze jou niet vinden


de-zon-gaat-niemand-voorbij-maar-als-zelf-door-de-schaduw-kruipt-kan-ze-jou-niet-vinden
phil bosmansdezongaatniemandvoorbijmaaralszelfdoordeschaduwkruiptkanzejounietvindende zonzon gaatgaat niemandvoorbij maarmaar alsals jeje zelfzelf doorde schaduwschaduw kruiptkruipt kankan zeze joujou nietniet vindende zon gaatzon gaat niemandgaat niemand voorbijniemand voorbij maarvoorbij maar alsmaar als jeals je zelfje zelf doorzelf door dedoor de schaduwde schaduw kruiptschaduw kruipt kankruipt kan zekan ze jouze jou nietjou niet vindende zon gaat niemandzon gaat niemand voorbijgaat niemand voorbij maarniemand voorbij maar alsvoorbij maar als jemaar als je zelfals je zelf doorje zelf door dezelf door de schaduwdoor de schaduw kruiptde schaduw kruipt kanschaduw kruipt kan zekruipt kan ze joukan ze jou nietze jou niet vindende zon gaat niemand voorbijzon gaat niemand voorbij maargaat niemand voorbij maar alsniemand voorbij maar als jevoorbij maar als je zelfmaar als je zelf doorals je zelf door deje zelf door de schaduwzelf door de schaduw kruiptdoor de schaduw kruipt kande schaduw kruipt kan zeschaduw kruipt kan ze joukruipt kan ze jou nietkan ze jou niet vinden

Origineel is een schrijver niet als hij niemand imiteert, maar als hij door niemand geïmiteerd kan worden -Francois René de Chateaubriand
origineel-is-een-schrijver-niet-als-hij-niemand-imiteert-maar-als-hij-door-niemand-geïmiteerd-kan-worden
Ik kan met jou niet leven, maar ook niet zonder jou -Martialis
ik-kan-met-jou-niet-leven-maar-ook-niet-zonder-jou
Al gaat het fortuin vaak iemand voorbij, eens zal ze hem vinden -Seneca
al-gaat-het-fortuin-vaak-iemand-voorbij-eens-zal-ze-hem-vinden
Er zijn momenten dat alles goed gaat, maar wees niet bang, dat gaat wel voorbij -Jules Renard
er-zijn-momenten-dat-alles-goed-gaat-maar-wees-niet-bang-dat-gaat-wel-voorbij
De tijd vliegt voorbij, maar laat haar schaduw achter. -Nathaniel Hawthorne
de-tijd-vliegt-voorbij-maar-laat-haar-schaduw-achter